සංවේදී සම රැකගන්නේ කොහොමද?

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN

[wpml_language_selector_widget]

සංවේදී සම යනු, බොහෝ දෙනා ඉතාමත් අපහසුතාවයට ලක් කරන තත්වයක්. නිතරම රතු වෙන, නිතර කසන සුළු සහ නිතරම විවිධ බාහිර සහ පාරිසරික සාධක වලට ඔබේ සමත් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා නම්, ඔබටත් ඇත්තේ සංවේදී, නැතිනම් sensitive skin එකක්.

ඔබත් ඔබේ සමේ සංවේදී බව නිසා අපහසුතාවයට ලක්වෙනවා නම්, අනිවාර්යයෙන්ම චර්ම වෛද්යවරයෙක් හමුවන්නට අමතක කරන්න එපා. විවධ අයගේ සමේ සංවේදීබව ඇතිවන්නේ විවධ හේතු නිසා. අධික රස්නය, අධික සීතල, විවිධ සබන් වර්ග, රෙදි සෝදන detergent වර්ග වැනි විවධ සාධක, ඔබේ සමේ සංවේදීබව වැඩි කරන හේතුවක් වෙන්නට පුළුවන්. වෛද්‍යවරයෙක් හමු වී හරියටම මෙම සාධකය හදුනාගැනීමෙන්, ඔබේ සම රැකබලාගැනීම පහසු වෙනවා.

ඔබේ සම, ඔබේ සිරුරේ විශාලම ඉන්ද්‍රියයි. මෙනිසා, ඔබේ සම රැක බලා ගැනීම, ඔබේ සෞඛය ට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔබට ඇත්තේ සංවේදී සමක් කියා ඔබ සිතනවා නම්, වෛද්‍ය උපදෙස් පිළිපදිමින්, මෙන්න මේ දේ කරන්නටත් අමතක කරන්න එපා.

1. ස්වභාවික ඇඳුම් වලට මාරු වන්න

ඔබගේ ඇඳුම් ඔබේ සමේ සෞඛය ට බලපෑමක් ඇති කරන බව ඔබ දන්නවාද? Nylon, polyester වැනි කෘතීම රෙදි වර්ග වලින් සකසන ඇඳුම් නිසා සමේ සංවේදීතාව වැඩි වෙනවා. එමෙන්ම සමට වාතාශ්‍රය නොලැබෙන සේ තදට ඇඳීමෙන් ද, සමේ සංකූලතා ඇති වීමේ ප්‍රවනතාව වැඩි වෙනවා. කපු, ලිනන් වැනි ස්වභාවික රෙදි වලින් මසන ලද, සැමට වාතාශ්‍රය ලැබෙන ලිහිල් ඇඳුම් වලින් ඔබේ සමේ සංවේදීතාවය අවම කරගන්නට පුළුවන්.

2. සමේ තෙතමනය රැක ගන්නට නිතරම moisturize කරන්න.

සංවේදී සම ඇති අයගේ සමේ මතුපිට ස්ථරය, බොහෝ විට තුනී වීමේ ප්රවණතාවයක් දක්වන අතර, මෙනිසා සම වියලීමට ලක්වෙනවා. දිනපතා ස්වභාවික, සමට මෘදු, සංවේදී සම වෙනුවෙන්ම සාදන ලද, Morison Lacto Hydra Intense Cream වැනි ආලේපනයක් භාවිතා කිරීමෙන්, සමේ වියලි බව අඩු කරගන්නට පුළුවන්.

3. ඔබේ සමේ සංවේදීබව ඇති කරන සාධක හඳුනාගන්න

සබන් වර්ග, සුවද විලවුන් වර්ග, විවිධ අයට සමේ සංවේදීබව ඇති වන්නේ විවධ හේතු වලට. ඔබේ සමේ සංවේදීබව ඇතිවන හේතුව හරියටම හඳුනා ගත්විට, ඔබේ සම ඔබට කියන දේ ඔබ අසන විට, එම හේතු වලින් වැළකී සිටීමෙන් සමේ සංවේදී බව අවම කරගන්නට පුළුවන්.

4. අධික සීතලෙන් හා උෂ්ණත්වයෙන් ආරක්ෂා වන්න.

සමේ සංවේදී බව වැඩි වීමට ප්රධාන හේතුවක් වන්නේ අධික සීතල හෝ අධික රස්නයයි. ඔබේ සම සීතලෙන් හා රස්නයෙන් ආරක්ෂා කිරීමෙන්, සමේ සංවේදී බව පාලනය කරගන්නට පුළුවන්.

බොහෝ දෙනා සමේ සංවේදී බවෙන් අපහසුතාවයට ලක් වූවද, සංවේදී බව ඇති කරන සාධක වලින් වැළකීමෙන් සහ නිතරම සම moisturize කිරීමෙන් ඔබට ඔබේ සංවේදීබව ඉතාමත් පහසුවෙන් පාලනය කරගන්නට පුළුවන්.

Written by Shana

Share

Caring for Sensitive Skin

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Skin sensitivity is something most of us encounter at some point in our lives, thanks to excessive heat, prolonged exposure to the cold, or certain chemicals that act as skin irritants. However, for some, this is a chronic condition, and many suffer from skin sensitivity on a daily basis.

If you are prone to mild skin reactions, constant rashes, skin redness, dry skin and constantly experience reactions to skin care products and detergents, you probably have sensitive skin. If you suffer with any of these symptoms, it is strongly recommended that you see your dermatologist for an effective diagnosis and treatment plan.
Caring for sensitive skin is very important. Afterall, your skin is the largest organ in your body. If you think you suffer with skin sensitivity, be sure to follow these steps.

1. Natural Fabrics all the way

What you wear can affect the health of your skin. Studies have shown a greater prevalence for skin sensitivity when it comes to artificial fabrics such as Nylons and Polyesters. Friction caused on the skin by tight clothing also has been identified as a cause for skin sensitivity. Loose, Light clothing in natural fabrics such as Cottons and Linens are highly recommended for individuals suffering with skin sensitivity. However, these triggers are very person specific, so make sure to understand what works for you.

2. Moisturize

A key symptom of skin sensitivity is dry skin, where the moisture of the skin is stripped off, leaving the outer skin layer sensitive. Ensuring that your skin is always moisturized, especially if you are working in an air-conditioned environment, is key in managing your skin sensitivity. Make sure to pick a product that is made with natural ingredients and minimal chemicals and fragrances, such as the Morisons Lacto Hydra Intense Cream, which is specifically designed to treat dryness that causes skin sensitivity.

3. Identify your triggers

Different factors cause skin sensitivity to different people, and you need a highly individualized regimen in treating and managing skin sensitivity. In addition to reducing irritation caused by friction of your clothes and ensuring that your skin is moisturized at all times, make sure to listen to your skin. Do your own investigations on what causes skin irritation – is it the perfume you wear? A detergent you use? A fabric softener? Isolating the cause of skin irritation can help you manage your skin sensitivity. Once you know what the trigger is, avoiding it can help you manage your skin condition.

4. Avoid the extreme heat and the cold

Extreme weather conditions such as excess heat or cold, can affect your skin sensitivity. Be sure to cover up and not expose your skin to extreme weather conditions. Make sure your water is not too hot or cold when you wash. A balanced temperature can help your skin stabilize.

Skin Sensitivity is a common problem faced by many, and with the right care and precaution, is a perfectly manageable condition. If sensitive skin is disrupting your daily life, or causing you undue discomfort, be sure to meet your dermatologist.

Sources

Pons-Guiraud A. Sensitive skin: A complex and multifactorial syndrome. J Cosmet Dermatol. 2004;3:145–8

Berardesca E, Fluhr JW, Maibach HI. What is sensitive skin? In: Berardesca E, Fluhr JW, Maibach HI, editors. Dermatology: Clinical and Basic Science Series, Sensitive Skin Syndrome. New York: Taylor and Francis Group; 2006

Björnberg A. Skin reactions to primary irritants in men and women. Acta Derm Venereol. 1975;55:191–4.

Written by Shana

Share

ඔබට ඇත්තේ sensitive සමක් ද කියා හරියටම දැනගන්න!

5 signs you have sensitive skin sinhala

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN

[wpml_language_selector_widget]

Sensitive සමක් කියන්නේ, ලේසියෙන් විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එක එක අයට sensitive skin එක බලපාන්නේ එක එක විදිහට. නමුත්, තමන්ගේ skin type එක මොන වගේද කියලා හරියටම දැනගැනීම හැමෝටම වැදගත් – විශේෂයෙන්ම sensitive සමක් ඇති අයට. තමන්ගේ skin type එක හරියටම දැනගැනීමෙන්, අපි නොදැනුවත්ව කරන, සමට හානිදායක දේ, මගහරින්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන්, skin එකට සුදුසු නැති ආලේපන භාවිතා කිරීමෙන් සහ ඔබේ ආහාර වේලට skin එකට අහිතකර දේවල් එකතුකිරීමෙන් ඇති වන සංකූලතා, හරියටම ඔබේ skin type එක දැනගැනීමෙන් ඔබට මගහරින්නට පුළුවන්.

එත් skin එක sensitive ද කියල අපි හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ සමේත් මේ වගේ සංකූලතා නිතරම ඇති වෙනවා නම්, ඔබටත් හුඟක් විට ඇත්තේ sensitive skin එකක් වෙන්නට පුළුවන්.

1. සම නිතරම විවිධ දේවල් වලට ප්‍රතික්‍රියා කිරීම

Skin-reactions

විවිධ සබන් වර්ග, සුවඳ විලවුන්, ක්‍රීම් වර්ග, sanitizer ආදිය භාවිතා කරද්දී ඔබේ සම රතු වෙන්න, කසන්න, නැත්තම් වියලෙන්න බලනවා නම් ඔබේ සම sensitive වෙන්නට පුළුවන්. සමේ  සංවේදීතාවයට අනුව මෙය විවිධ අයට විවිධ ආකාරයෙන් බලපාන්නට පුළුවන්. අධික ලෙස සංවේදී සමක් ඇති නම් බොහෝ විට ඔබේ සම අධික සීතලට හෝ අධික රස්නයටත් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නට පුළුවන්.

2. වියලි සම

Sensitive skin ඇති නම්, බොහෝ විට විවිධ හේතු වලට ඔබේ සම කසන්නට ගන්නට පුළුවන්. සමේ ආලේපන, සබන්, රෙදි සෝදන කුඩු, වැනි විවිධ හේතු නිසා සමේ කසනසුලු රතු පැල්ලම් , වියලි පැල්ලම් හෝ පතුරු සහිත පැල්ලම් ඇති වෙනවා නම් ඔබේ සමත් sensitive වන්නට පුළුවන්. මෙවැනි සුළු අසාත්මිකතා ඇති වූ විට, ඉක්මනින්ම සම සුවපත් කල හැකි කැලමයින් සහිත ආලේපනයක් භාවිතා කරන්න. නමුත් මෙය නිතරම ඇතිවන සංකූලතාවයක් නම්, නොපමාව ඔබේ වෛද්‍යවරයාව මුණගැසෙන්න.

3. නිතර කසනසුළු බව

rashes

Sensitive skin ඇති නම්, බොහෝ විට විවිධ හේතු වලට ඔබේ සම කසන්නට ගන්නට පුළුවන්. සමේ ආලේපන, සබන්, රෙදි සෝදන කුඩු, වැනි විවිධ හේතු නිසා සමේ කසනසුලු රතු පැල්ලම්, වියලි පැල්ලම් හෝ පතුරු සහිත පැල්ලම් ඇති වෙනවා නම් ඔබේ සමත් sensitive වන්නට පුළුවන්. මෙවැනි සුළු අසාත්මිකතා ඇති වූ විට, ඉක්මනින්ම සම සුවපත් කල හැකි කැලමයින් සහිත ආලේපනයක් භාවිතා කරන්න. නමුත් මෙය නිතරම ඇතිවන සංකූලතාවයක් නම්, නොපමාව ඔබේ වෛද්‍යවරයාව මුණගැසෙන්න.

4. සම රතු වීම

skin-redness

අධික රස්නය, දුහුවිලි, සීතල, sanitizer භාවිතය වැනි විවධ හේතු නිසා ඔබේ සම රතු වී, කුඩා බිබිලි මතු වීම sensitive skin ඇති බවට සලකුණක්. ඔබේ සමේ මෙවැනි අසාත්කමිකතා ඇති කරන හේතු ඔබටම ආවේනික නිසා, ඒවා මගහැරීමට වගබලා ගන්න.

5. කුරුලෑ

breakouts

Sensitive skin ඇති සියලුදෙනාම කුරුලෑ වලට මුහුණපානවා. නමුත් මේ කුරුලෑ, සාමාන්‍ය කුරුලෑ වලට භාවිතා කරන බෙහෙත් වලට හොඳ වෙන්නේ නෑ. සැරව පිරි, රතු කුරුලෑ ඔබේ මුහුණේ, පිටේ වැනි ස්ථාන වල ඇති නම් ඉක්මනින්ම ඔබ සම පිලිබඳ විශේෂඥ්ය වෛද්‍යවරයෙක්ව මුණගැහෙන්න.

Sensitive skin යනු බොහෝ දෙනෙකුට බලපාන තත්වයක්. නමුත් මෙය පාලනය කල හැකි තත්වයක්. නිතරම, ඔබේ සමේ සංවේදීතාවය වැඩි කරන දේවල් වලින් වැළකී, දිනපතා ඔබේ සම සුවපත් කල හැකි, කැලමයින් සහිත, Morisons Lacto Calamine වැනි lotion එකක් භාවිතා කරන්න.

Written by Shana

Share

5 signs that you have sensitive skin

5 signs you have sensitive skin

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Sensitive skin is not something that can be diagnosed easily. It impacts different people, differently. But it is very important to understand your skin type and to make sure that you take good care of your skin. Understanding this will help you make the right decisions when it comes to using skincare products, and managing your diet, and will reduce the risk of unforeseen side effects.

So how can you know if your skin is, indeed sensitive? Here are 5 signs of sensitive skin.

1. Your skin reacts to everything

Skin-reactions

If you have sensitive skin, the rate of your skin reacting to beauty care products, soaps, fragrances, detergents etc. will be high. This changes from person to person, based on the sensitivity spectrum, but if you constantly see your skin turning red, becoming dry or becoming itchy as a result of various products, then you may have sensitive skin. For some people, the skin even tends to react to the cold, heat or even the wind.

2. Dry skin

Are you constantly battling with dry skin, especially in the AC or when exposed to a fan? Does cold dry weather make your skin paper-like, causing you to break out for your skin to crack? Most of the time, dry skin is a sign of sensitive skin. As dry skin is always prone to infections, be sure to use a mild moisturizer with Calamine and witch hazel that calm soothes and heal your skin.

3. Rashes

rashes

People with sensitive skin tend to suffer from frequent rashes – triggered by a number of reasons such as cosmetics, sanitizers etc. These are red, dry or flaky bumps that appear on your skin when exposed to a trigger. Rashes usually disappear when the trigger is washed off – and you can apply a gentle moisturizer with calamine to make sure that there is no lasting damage to your skin from the rash.

However, some people may suffer from allergic reactions which show similar symptoms on your skin with additional symptoms such as nausea, headaches and palpitations, in which case immediately consult your doctor.   

4. Redness

skin-redness

If you experience frequent redness due to heat, or skin irritants, your skin is possibly sensitive. Redness can occur as blushing, or even as red bumps and rashes. Keep an eye out to see how your skin reacts, and try your best to avoid the irritants.

5. Breakouts

breakouts

People with sensitive skin almost always suffer with constant break outs, and standard acne medication does not seem to work. These look look like red bumps and pustules, and if you suspect you have breakouts caused due to sensitive skin, immediately consult your dermatologist.

Sensitive skin is a very common issue, which many of us suffer from. However, it is a manageable condition. All you need is to keep an eye out on what can cause your skin to irritate, and keep a soothing, mild, moisturizing lotion with calamine, such as Morison Lacto Calamine Lotion, with you at all times so that you can soothe your skin at any time!

Written by Shana

Share

වැඩට යන ඔබට, ඔබත්, සමත් ආරක්ෂා කරගන්න ලේසිම ලේසි Cleansing Ritual එකක්

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]

මේ දවස් වල වැඩට යන එක challenge එකක්. කොණ්ඩය උඩට කරලා බැඳලා, Mask එක දාල, Hand Sanitizer එක අමතක නොකර, අපි හැමෝම වැඩට යන්නේ බොහොම පරිස්සමට. දිනපතා වැඩට යන කොට තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන ආරක්ෂාකාරී වෙන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම, ඔබේ සමේ ආරක්ෂාව ගැනත් සිතන්නට අමතක කරන්න එපා.

Mask-ne

දිනපතා පැය ගණනක් mask එක දාගෙන සිටීමේ අතුරුඵලයක් වන්නේ, mask එක නිසා සම මතුපිට ඇතිවන කුරුලෑ. නැතිනම් “Mask-ne”. Mask එක නිතරම සමේ ඇතිල්ලෙන නිසා, සහ mask එකෙන් නිතරම සම ආවරණය වී ඇති නිසා, සමේ ඇති කුඩා කුහර තුල දුහුවිලි, දහඩිය සහ කුඩා අංශු සිර වෙනවා. මේ නිසා තමයි බොහෝ දෙනෙක් මේ දවස්වල mask එක නිසා ඇතිවන කුරුලෑ තත්වයන්ට මුහුණ දෙන්නේ.

සම වියලීම

තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන ආරක්ෂා වන හැම කෙනෙක් ගාවම නොවරදවාම hand sanitizer එකක් තියෙනවා. මෙහි ඇති මද්‍යසාර සංයුක්තය, සමේ ඇති ස්වභාවික තෙල් ගතිය නැති කරන නිසා, නිතර hand sanitizer භාවිතයෙන් සම ඉතා ඉක්මනින් වියලෙනවා.

තමන්ගේ ආරක්ෂාවයි, සමේ ආරක්ෂාවයි දෙකම බලා ගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ cleansing ritual එකෙන්, දවල් කාලයේ ඔබත්, සවස් කාලයේ ඔබේ සමත් ආරක්ෂා කරගන්නට පුළුවන්.

පියවර 1 : දිනපතා cleanse කරන්න

ගෙදර ගිය ගමන්, අමතක නොකර දිනපතා ඔබේ සම cleanse කරන්න. දවස පුරා mask එක නිසා ඔබේ සමේ කුහර තුල සිර වී ඇති දහදිය, දුහුවිලි ආදිය cleanser එකක් මගින් අයින් කරගන්නට පුළුවන්. දිනපතා භාවිතා කරන නිසා, රසායන ද්‍රව්‍ය අඩු, කිරි හෝ මී පැණි වැනි ස්වභාවික අන්තර්ගතයන් සහිත cleanser එකක් භාවිතා කරන්න.

සතියකට සැරයක්, mud mask එකක් හෝ sugar mask එකක් භාවිතයෙන් deep cleanse කරන්න.

පියවර 2 : moisturize කරන්න

ඔබේ සම පිරිසිදු කර, cleanse කිරීමෙන් පසුව, අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ සම moisturize කරන්න. රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් අඩු, Morison Lacto Calamine Lotion වැනි මෘදු mosturizer එකක් නම් ඉතාමත් හොදයි. Morison Lacto Calamie Lotion එක තුල ඇති calamine, mask එකෙන් සමට ඇතිවන හානි වලින් ඔබේ සම ආරක්ෂා කරන අතර, එහි ඇති witch hazel සම මතුපිට සිර වී ඇති තෙල් සහ මියගිය සමේ සෛල ඉවත් කර, බැක්ටීරියා සහ දිලීර වලින් සම ආරක්ෂා කරයි.
දවස පුරා sanitizer භාවිතා කරන නිසා, අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ අත් දෙකත් moisturize කරන්න අමතක කරන්න එපා.

ඔබ නින්දට යන විට සම සුවපත් කරන්නට, Morison Lacto Calamine Lotion එක night cream එකක් වශයෙනුත් භාවිතා කරන්නට පුළුවන්.

පියවර 3 : දිනපතා mask එක සෝදන්න

ඔබේ නැවත භාවිතා කර හැකි mask එක දවස පුරා තෙතමනය සිරකරගන්න නිසා, එය මත ඉතා ඉක්මනින් බැක්ටීරියා සහ දිලීර හටගන්නට පුලුවන. මේ නිසයි, ඔබ රෙදි mask එකක් භාවිතා කරනවා නම් දිනපතා එය සබන් යොදා සේදිය යුත්තේ. ඔබේ සාමාන්‍ය surgical mask එකක් භාවිතා කරනවා නම්, කවමදාවත් එය දෙවරක් භාවිතා කරන්නට එපා.

අපි හැමෝම මේ දවස් වල අප සහ අපේ ආදරණීයන් වෙනුවෙන්  ආරක්ශාකාරීවීම වැදගත්, නමුත් ඒ වෙනුවෙන් ඔබේ සමේ සෞක්‍ය කැපකරන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔබත් අදම මේ skin cleansing ritual එක අනුගමනය කරමින් ඔබ වගේම ඔබේ සමත් ආරක්ෂා කරගන්න.

Written by Shana

Share

The After-work Cleansing Ritual

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Heading out to work these days takes a lot of preparation. Hair tied up, mask on and don’t you dare forget your hand sanitizer! It is important to stay vigilant and stay safe these days, especially when you travel to work on a daily basis. It is also equally important to make sure that these safety precautions do not impact your skin in the long run.

Mask-ne

One of the biggest side effects of wearing a mask all day is Mask-ne. When the fabric of the mask creates constant friction against the skin on your face, the skin irritation caused by this leads to an outbreak of acne. The mask also covers the lower half of your face, and this leads to clogged pores as the sweat on your face is blocked by the mask, again resulting in Acne. Acne, caused because of masks, are now commonly known as “mask-ne”.

Dry – Skin

Another side effect of all these precautions is dry skin, especially on your hand. It is an excellent practice to sanitize your hand often, but the constant exposure to alcohol rubs off all the natural oils from your hand, leading to dry skin.

So how do we keep our skin safe from these necessary precautions? It is very important to stick to a stringent post-work cleansing ritual to ensure that your skin is clean from all impurities and that it retains all its essential moisture.

Step 1: Cleanse

The moment you step into your house, make sure to cleanse your face and body with a mild yet effective cleanser. Avoid the harsh chemical cleansers as your skin is exposed to a heavy alcohol content from hand sanitizers. Opt for a mild cleansing agent that can cleanse your pores and clean up all that pollution and sweat.

Once a week, be sure to purify and deep cleanse your skin, with a mud mask or a sugar mask.

Step 2: Moisturize

Once you’ve cleansed and purified your skin, moisturize your skin with a gentle moisturizer such as the Lacto Calamine Lotion. The Calamine in the lotion will heal your skin from the irritation caused by the friction from the mask, and the witch hazel in the lotion will clear away the oil and dead skin cells while protecting the skin from bacteria and fungi. Don’t forget to apply the moisturizer on your hands as well, as this is the area that is most exposed to sanitizer, leading to excessive dryness.

It’s even better if you can use the lotion as a night cream so that your skin has time to heal and recover before the next day.

Step 3: Wash your reusable mask, every day.

Your mask traps in moisture for a significant time frame during the day. This accumulated moisture is a breeding ground for all types of bacteria, which is also a cause for Maskne. In addition, your mask protects you from external impurities, and this is why it is imperative for you to wash your reusable mask every day. It is highly recommended to use a cotton or linen mask, as the naturally breathable fabric can trap particles and keep them from reaching your nose. Whichever mask you use, do not forget to wash them every day, or if you use a single-use mask, replace the mask every day and do not re-use single-use masks.

We all need to stay safe during these times, not only for us but for our loved ones. But that does not mean that we should compromise on our skincare. The simple steps of cleansing and moisturizing are easy enough to stay safe and keep your skin protected during these times.

Written by Shana

Share

COVID-19 අතරේ ඔබේ සම රැක බලාගන්නේ මෙහෙමයි

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]

අපගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය, COVID 19 වසංගතය නිසා බොහෝ ලෙස වෙනස් වී ඇති බව අපි හැමෝම දන්නා කරුණක්. නිතරම ගමන් බිමන් යන, මිතුරන් සමග එක් වී විනෝද වෙන අප, මේ දවස්වල හැකි තාක් නිවසටම වී සිටින්නේ, අපගේත්, අනෙක් අයගෙත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්.

නිවසට වී සිටීම අපට තරමක් අපහසු වූවත්, පරිසරයේ ඇති කුණු දුහුවිලි සහ අහිතකර හිරු කිරණ වලට නිරාවරණය නොවී සිටීම අපගේ සමට නම් ඉතාමත් ම හොඳ දෙයක්. ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබේ සම නිරෝගී සහ පැහැපත් කරගන්නට, ගෙදර ඉන්න ගමන් මේ දේවල් කරන්න අමතක කරන්න එපා!

1. හැකි තාක් වතුර බොන්න

Drinking Water

ගෙදර ඉන්න ගමන් අපට කරන්න අමතකම වෙන දෙයක් තමයි වතුර බීම. දිනපතා අවම වශයෙන් වතුර ලීටර් 1.5ක් වත් පානය කිරීම, ඔබේ සමට අත්‍යාවශ්‍යයි. වතුර බොන්න අමතක වෙන එක වලක්වන්න, වතුර බෝතලයක් හෝ alarm එකක් තියාගන්න.

2. ගෙදර ඉන්න ගමන් make - up භාවිතය අවම කරන්න

No-Makeup

ගෙදර ඉන්න ගමන් සහ නිවසින් අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සදහා එලියට යන විටත්, make – up භාවිතය අවම කරන්න. සම මත ඇති ආලේපන අවම කිරීමෙන් ඔබේ සම ස්වාභාවිකවම නිරෝගී වෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත්, COVID 19 න් ආරක්ෂා වීමට සම මත ඇති ආලේපන අවම කිරීම නිර්දේශ කරනවා

3. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ආහාරයට ගන්න අතර ව්‍යායාම කරන්න අමතක කරන්න එපා

Exercise

නිරෝගී දිදුලන සමකට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් සහ ව්‍යායාම අත්‍යාවශ්‍යයි!

4. දිනපතා moisturize කරන්න

අධික සීතල, අධික රස්නය, fan එක හෝ A/C එකට නිතරම සම නිරාවරණය වීම වැනි හේතූන් නිසා ඔබේ සම ඉතා ඉක්මනින් වියලෙන්නට පුළුවන්. ඔබේ සමත් වියලෙන සුළු නම් කැලමයින් සහ witch hazel සහිත moisturizer එකක් දිනපතා භාවිතා කරන්න

5. කෑම ඉවීමෙන් පසු මුහුණ සෝදන්න

පිටතින් ඇති කුණු දුහුවිලි වලින් ඔබේ සම ආරක්ෂා වූවත්, නිවසේදී ඔබේ සම අපිරිසිදු වීමට ලොකුම හේතුව වන්නේ ඉවීමෙදී ඔබේ සම මතුපිට තැන්පත් වෙන තෙල් සහ වාෂ්පයි. දිනපතා ඉවීමෙන් පසු ඔබේ සම මෘදු face wash එකකින් පිරිසිදු කිරීමට අමතක කරන්න එපා.

6. ඔබේ face mask එක ඔබේ සමට ගැලපෙනවාද?

Face Mask

Face mask එක මේ දිනවල අත්‍යාවශ්‍ය දෙයක් වූවත්, විවිධ ආකාරයෙන් සකසන ලද face masks ඔබේ සමට විවිධ ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පුළුවන්. මෙනිසා ඔබේ face mask එක ඔබේ සමට ගැලපෙනවාදැයි නිරීක්ෂණය කරන්න.

නිවසේ සිටීමෙන් ඔබේ සම ස්වාභාවිකවම නිරෝගීව සහ පැහැපත්ව තබා ගැනීම ඉතාමත්ම ලේසියි. නමුත් ඔබේ සමට අවශ්‍ය මූලික රැකවරණය ලබා දීමට අමතක කරන්න එපා

Written by Shana

Share

Caring for your skin in the midst of COVID-19

Caring for your skin in the midst of COVID-19

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

The COVID 19 pandemic has changed life as we know it. From numerous plans to travel and go on adventures, we have been forced to stay at home and only go out for work and essential needs for our own safety.

Although this is not the ideal situation for us, staying indoors and the reduced exposure to dust and dirt is excellent news for our skin. Safe from harmful UV rays and impurities such as smoke, dust and dirt, with very little care, your skin can thrive as you stay home and stay safe.

However, don’t forget to compliment your skin with these easy skincare hacks, to make the most of your skins reduced exposure to impurities.

1. Drink lots of water

Drinking Water

We can’t emphasize this enough. Your skin needs to be hydrated to stay healthy. Many of us forget to regulate our water intake, so make a conscious effort to drink as much water as you can while at home.

Keeping an alarm every hour to drink water or drinking off a bottle so you can ensure that you have had at least 1.5 liters of water a day some ways in which you can regulate your daily water intake.

2. Avoid makeup and other applicants

No-Makeup

While you are at home and even when you go out for essentials, avoid wearing makeup. Your skin thrives when there are no applicants on, and the WHO guidelines encourage the reduced usage of makeup during the COVID 19 pandemic.

3. Eat right and exercise

Exercise

Make sure you eat as many vegetables and fruits as you can and avoid or reduce the intake of carbonated drinks and processed food items. It is important to follow a healthy diet and exercise regularly, for healthy and glowing skin.

4. Moisturize daily

The weather has been a little unpredictable these days, with a mix of unbearable heat and rain. The changes in the weather affect your skin, and it’s important to keep your skin moisturized. If your skin is prone to acne or dryness, be sure to use a mild moisturizer with Calamine and witch hazel.

5. Wash your face after cooking

Although dust and impurities from the outside are avoided by staying inside, one of the biggest skin pollutants that affect us are the oils and steam from cooking. Although this is unavoidable, be sure to wash your face with a milk face wash after cooking to clean your skin off any oil/steam particles that may have gotten on your face.

6. Notice your skin’s reaction to your face mask

Face Mask

Wearing a face mask is mandatory when we head out. However, as there are multiple types of face masks out there – the reaction of our skin to different types of masks may vary. Notice how your skin reacts to your masks: some have complained of dryness, and of pimples as a result of wearing a mask all day. The best option for a mask would be a cloth/cotton mask that covers your face well. If your skin is prone to dryness and acne, dab a little bit of Lacto Calamine lotion on the areas with the irritation before you wear the mask.

This is the best time for your skin, with reduced sun exposure and impurities. But be sure to take good care of your skin, so that your skin will be healthy and young in the long run.

Written by Shana

Share

රස්නේ දිනවල සමේ කැසීමක් ඇතිවන්නේ මේ නිසයි

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]

සාමාන්‍යයෙන් පෙබරවාරි-මාර්තු කියන්නේ තරමක් රස්නය වැඩි මාස දෙකක්. මේ වියලි, රස්නේ මාසයේ එදිනෙදා වැඩ කරගනීම තරමක් අපහසුයි. මෙයටත් වඩා, රස්නේ දිනවල සමේ ඇතිවන පීඩාකාරී කැසිල්ල, සියල්ලටම වඩා දරාගැනීමට අමාරුයි.

අධික රස්නේ සහ වියලි මාස වලදී සමේ කැසිල්ලක් ඇති වෙන්නේ ඇයි?

1. ඌෂ්ණ බිබිලි

රස්නය වැඩි දවස්වල අපගේ සම සිසිල් කිරීමට, අපට වැඩි වශයෙන් දහදිය දමනවා. මෙම දහදිය නිපදවන සමේ ඇති කුඩා  දහදිය ග්‍රන්ථි, අධික ලෙස දහදිය දැමීම නිසා අවහිර වීමෙන්, සම මතුපිට ඌෂ්ණ බිබිලි ඇති වෙනවා. මෙය බොහෝ විට ඇති වෙන්නේ, දණහිස, බෙල්ල අවට, වැලමිට වැනි සම නැවෙන ස්ථාන වලයි. බොහෝ දෙනා මුහුණදෙන ඉතා පොදු තත්වයක් වන ඌෂ්ණ බිබිලි, දින කිහිපයකින් නැති වී යන අතර එයට සාමාන්‍යයෙන් කිසිම ප්‍රතිකාරයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. නමුත්, ඌෂ්ණ බිබිලි ඔබව අපහසුතාවයට පත්කරනවා නම්, කැලමයින් සහිත ලෝෂන් එකක් භාවිතයෙන් ඔබගේ සම සුවපත් කර සමට සිසිලක් ලබාදෙයි.

2. හිරු එලිය නිසා ඇතිවෙන ආසාත්මිකතා

ඔබගේ සම, හිරු එලියට නිරාවරණය වූ විට රතු පාට බිබිලි ඇති වෙනවාද? මෙය, හිරු එලියට ඇති අසාත්මිකතාවයක්, නැති නම් allergy එකක් විය හැකියි. ඔබත් මෙවැනි තත්වයන්ට මුහුණ දෙනවානම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම චර්ම රෝග විශේෂඥයයෙක් හමු විය යුතුයි. නමුත්, හිරු එළියෙන් ඔබේ සම ආරක්ෂා කරන්නට sun lotion එකක් අනිවාර්යයෙන් ම භාවිතා කරන්න. කැලමයින් සහිත Lacto Calamine වැනි lotion එකක්ද, ඔබගේ සම සුවපත් කිරීමට සහ දිනපතා භාවිතයට සුදුසුයි.

3. වායුසමීකරණය

අධික ලෙස රස්නය ඇති දිනවල අප AC එක යට සිටීමට කෙතරම් කැමති වූවත්, මෙනිසා ඔබගේ සම අධික ලෙස වියලෙන බව ඔබ දන්නවාද? සමේ වියලි බව වැඩි වීමද කැසීම ඇති වීමට හේතුවක් වෙනවා. ඔබත් දිනපතා වායුසමීකරණය කරන ලද කාමරයක සිටිනවා නම්, ඇති තරම් වතුර බීමට අමතක කරන්න එපා. සමේ තෙතමනය රැක ගැනීමට, පැය දෙකකට සැරයක් වත් moisturizer එකක් ආලේප කිරීමත් ඉතා වැදගත්.

ඔබේ සම, මේ රස්නේ දිනවල කැසීමක්  ඇතිවන විට, හැකිතාක් කසන්නේ නැතිව සිටීමට උත්සාහ කරන්න. අධික ලෙස කැසීමෙන් ඔබගේ සම තුවාල වී දුර්වර්ණ වීමට පුළුවන්. ඔබගේ සම, මේ දිනවල ආරක්ෂා කර සුවපත් කිරීමට අනිවාර්යයෙන් කැලමයින් සහිත, Lacto Calamine වැනි ලෝෂන් එකක් ඔබ ලග තබාගන්නට අමතක කරන්න එපා

Written by Shana

Share

Why does my skin itch when it’s hot?

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

It’s February – and an unusually warm February at that. The heat is unbearable and the lack of rain isn’t helping as it seems to get hotter and hotter during day time. But what makes a very warm day worse, is a warm, itchy day.

Does your skin itch when it’s hot? Does a quick walk in the sun (maybe to the supermarket) leave you scratching your exposed skin for the rest of the day? Why does your skin itch when it’s hot?!

1. Heat rash

When the weather is warm and you keep sweating, your sweat pores tend to get clogged, creating itchy bumps on your skin. This is mostly seen in areas where the skin folds, such as elbows and knees, but can appear anywhere. Heat rash usually disappears on its own, but if the rash makes you uncomfortable, apply a non greasy lotion such as Lacto Calamine on the affected area. Do not use any oil based moisturizers as it will only make it worse.

2. Sun rash

If you break out in itchy red bumps every time you go out in the sun, it means you are suffering with photo dermatitis. This is when the sun triggers a case of eczema on your skin. Treating this requires a visit to the dermatologist, but don’t forget to stay safe with your sun lotion, applied over a base lotion that contains calamine, which has healing properties, to keep your skin safe.

3. The Air Conditioner

You run into your air-conditioned room to stay safe from the hot hot sun, but the air conditioner can dry out your skin in no time, causing it to itch even more. If you stay in an air-conditioned room on a daily basis, don’t forget to drink lots and lots of water and stay hydrated. Also, keep reapplying your moisturizer every time you feel your skin drying up, to retain the moisture.

At all times , avoid scratching when an itch hits you. Excessive scratching can break your skin, leaving to skin discoloration and scars. A mild lotion, always with Calamine, such as Lacto Calamine Lotion for example, is a must have during this hot weather to keep your skin soothed and safe.

Written by Shana

Share