ඔබේ බිළින්දා දහඩිය බිබිලි වලින් ආරක්ෂා කරගන්නේ මෙහෙමයි

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]
හිරු සමකයට මුදුන් වන කාලයේ ඇති වන අධික රස්නය නිසා බොහෝ විට අපහසුතාවයට පත් වන්නේ කුඩා දරුවන්! අධික ලෙස රස්නය ඇති කාල වලදී සම නිතරම දහඩිය පිට කරන අතර, මෙලෙස අධික ලෙස දහදිය පිටකිරීම බිලින්දාගේ සිනිදු සමට දරාගැනීමට බොහෝ විට අපහසු වෙනවා. මෙලෙස අධික ලෙස දහදිය පිටවීම මගින් ඔබේ සිඟිත්තාගේ සමේ ඇති, ඉතා කුඩා දහදිය පිටවන කුහර තුල දහදිය සිර වීමෙන්, දහදිය බිබිලි ඇති වෙනවා.
දහදිය බිබිලි නිසා ඇති වන කැසීම, සහ සමහර අවස්ථාවල එනිසා ඇතිවන කුඩා තුවාල නිසා, ඔබේ සිඟිත්තා මේ රස්නේ කාලයේදී ඉතාමත් අපහසුතාවයට පත් වෙන්න පුලුවන්.

දහදිය බිබිලි කියන්නේ මොනවාද?

ඔබේ සිඟිත්තාගේ සමේ, අධික ලෙස රස්නේ දවස්වල ඇති වන රතුපාට, හෝ දියර පිරුණු කුඩා බිබිලි, දහදිය බිබිලි ලෙස හදුන්වනවා. හුඟක් විට, මේ දහදිය බිබිලි ඇති වෙන්නේ බිලින්දාගේ බෙල්ල වැනි සම නැවෙන ස්ථාන වල සහ පිට, පසු පෙදෙස වැනි බිලින්දාගේ ඇදුම සහ සම එකට ගැටෙන ස්ථාන වලයි.

දහදිය බිබිලි වලින් ඔබේ සිගිත්තාව ආරක්ෂා කරගන්න

දහදිය බිබිලි යනු, ඔබේ බිලිදාගේ සිරුරේ ඇති රස්නය අඩු වූ විට ඉබේම නැති වී යන ප්‍රශ්නයකි. නමුත්, දහදිය බිබිලි ආසාදනය වීමෙන් ඔබේ බිලිඳා ඉතාමත් අපහසුතාවයට පත් වෙන්නට පුළුවන්. එමෙන්ම, ඔබගේ සිඟිත්තාගේ සිරුරේ රස්නය වැඩි වන බව දක්වන සාදකයක් විදිහටත් දහදිය බිබිලි හදුන්වන්නට පුළුවන්!
මේ දහදිය බිබිලි වළක්වාගන්නේ කෙසේද? මෙන්න එයට විසදුම් 4ක් !

1. ඔබගේ සිඟිත්තා සිසිල් ස්ථානයක තබන්න

අධික ලෙස රස්නය ඇති විට ඔබේ සිඟිත්තා fan එකක් ඇති ස්ථානයක හෝ රස්නය නොමැති ස්ථානයක තබන්න. මේ වෙලාවට බිලිඳා ඇඳුම් රහිතව තැබීම සුදුසුයි

2. සිඟිත්තාට ලිහිල් සහ කපු ඇඳුම් අන්දන්න

කපු, ලිනන් වැනි ස්වභාවිකව නිපදවන ඇඳුම් වලට දහදිය උරා ගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර මේ ඇඳුම් සිසිලස උරාගන්නා සුළුයි. එමෙන්ම ඔබේ බිලින්දාට ලිහිල් ඇඳුම් ඇන්දවීමෙන්, සිරුරට ඇඳුම් සිරවන නිසා ඇතිවන දහදිය බිබිලි වලක්වාගන්නට පුලුවන්.

3. සිඟිත්තාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දියර පොවන්න

රස්නය නිසා ඔබගේ දරුවාගේ සිරුරෙන් පිටවන දහදිය, ඔබගේ දරුවාගේ සිරුර තුල ඇති දියර ප්‍රමාණය අඩු කරයි. මෙය නිසා විජලනය ඇති වීමටත් පුළුවන්. මෙනිසා, සිඟිත්තාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දියර වර්ග පොවා සිරුරේ ඇති දියර ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම අත්‍යාවශ්‍යයි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දියර පෙවීම මගින් සිරුර අභ්‍යන්තරයේ ඇති රස්නය අඩු කර, දහදිය බිබිලි ඇතිවීම නතර කරගැනීමටත් පුළුවන්.

4. අධික ලෙස දහදිය දමන ස්ථාන වියලිව තබාගන්න

බෙල්ල, වැලමිට සහ පසු පෙදෙස වැනි සමේ නැවුම් ඇති ස්ථාන වල දහදිය සිරවීම නිසා දහදිය බිබිලි ඇති වන ප්‍රවනතාවය වැඩියි. මෙවැනි ප්‍රදේශ වලට Calamine Powder වැනි powder වර්ගයක් භාවිතා කර, සම වියලිව තබාගැනීම දහදිය බිබිලි වලක්වාගැනීමට උපකාරී වෙයි

දහදිය බිබිලි යනු ඉබේම නැති වන ප්‍රශ්නයක් වුනත්, එය වලක්වාගැනීමෙන් ඔබගේ බිලිදාව සුවපහසුවෙන් තබාගත හැකියි. ඔබගේ සිඟිත්තා දැනටමත් දහදිය බිබිලි නිසා අපහසුතාවයට පත් වෙලා නම් එම ප්‍රදේශයේ Lacto Lotion හෝ Lacto Powder භාවිතා කරන්න. මෙමගින් දහදිය බිබිලි නිසා ඇතිවන කැසීම නැතිකර ගත හැකියි. එමෙන්ම, බිලින්දාව සිසිල් ස්ථානයක තබන්න. දහදිය බිබිලි ආසාදන වී සුව වන්නේ නැතිනම් හැකි තාක් ඉක්මනට වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගන්න.

Share

How to Keep Your Baby Safe From Heat Rash

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

When the sun is over the equator and the heat hits tropical countries like Sri Lanka, it’s the little babies who suffer the most. Their soft and sensitive skin with tiny sweat pores is not designed to bear up with the excessive sweat generated by the body to keep cool, and thus the sweat gets trapped under the skin. End result? An uncomfortable baby who is suffering with heat rash!

What does heat rash in babies look like?

If your baby’s skin has a lot of tiny bumps or blisters, which are sometimes red, its most definitely a heat rash. These conditions occur mostly in folds in your baby’s skin such as the neck and where the clothes are close to the skin such as chest and buttocks.

How can I avoid heat rash?

Babies find heat rash to be uncomfortable and annoying as they are mostly itchy and sometimes in rare cases it can also develop in to skin infections. Heat rash is also a sign to say that your baby is overheating – something you should take very seriously as it can lead to heat related complications.

Heat rash is something that naturally disappears when the heat is reduced, but let’s not take even the slightest chance with your baby! Here are 4 easy steps to avoid heat rash!

1. Keep your baby cool!

Your baby needs to stay cool to avoid having a heat rash. Keep your baby in a shady area which is air conditioned or has a fan. If it’s getting too hot, its okay to keep your baby bare bodied.

2. Keep it loose and natural

Natural fibers have the capacity to breathe – which means that these clothes don’t trap heat. Loose fitting clothes with natural fibers are the best for babies – and avoid synthetic fibers at all costs. Another thing to avoid are plastic diapers – switch to cloth diapers at least during the heat season.

3. Hydrate!

Keep your baby hydrated with a lot of water and liquids. Lack of hydration in the body can lead to heat stroke, so its important to make sure that your baby is hydrated enough!

4. Keep the skin folds dry!

Areas with skin folds are most prone to heat rash, such as the neck and the crotch. Always keep these areas clean and dry, and apply prickly heat powder to avoid excess moisture in these regions.

Its always better to avoid heat rash. But, in the case of your baby suffering with heat rash, a Calamine based lotion or powder can help soothe the itching and the blisters. Apply calamine lotion or powder on the affected areas and help your baby cool down by taking off the clothes and keeping the baby in a cool, chilled place. Generally, heat rash disappears after a while. But if the symptoms persist, consult a doctor immediately.

Share

අධික රස්නය නිසා ඇතිවන දහඩිය බිබිලි වළක්වාගන්නේ කෙසේද?

Read this article in English

[wpml_language_selector_widget]

මේ දවස්වල අධික රස්නය නිසා ඔබත් අපහසුතාවයට පත්වෙලාද? මෙනිසා සම මතුපිට ඇති වන දහඩිය බිබිලි, එමගින් ඇතිවන කැසීම සහ සමේ අසාත්මිකතා නිසා ඔබගේ දෛනික ජීවිතයත් පීඩාකාරී වෙලාද? අධික රස්නය ඇති කාල වලදී දහදිය බිබිලි යනු බොහෝ දෙනා මුහුණදෙන ප්‍රශ්නයක්.

දහඩිය බිබිලි මතුවන්නේ ඔබගේ සමේ ඇති දහඩිය පිටකරන කුඩා සිදුරු අවහිර වූ විටයි. සම මතුපිටට පැමිණීමට නොහැකිව මෙලෙස සිර වන දහඩිය ආසාදනය වීමෙන් සම මතුපිට දහඩිය බිබිලි ඇති වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව වැනි උෂ්ණ කලාපීය රටවල් වල දහඩිය බිබිලි ඉතා සුලභ වූවත්, ඉතාමත් ලේසියෙන් දහඩිය බිබිලි ඇතිවීම වළක්වාගන්න පුළුවන්!

දහඩිය බිබිලි වලක්වාගත හැකි ක්‍රම 5ක්!

තද ඇඳුම් වෙනුවට නිදහස් ලිහිල් ඇඳුම් අදින්න

ඔබගේ ඇදුම් තද වන විට ඔබගේ සමට ආශ්වාස කිරීමට ඇති ඉඩ අඩුවෙනවා. මෙමගින් ඔබගේ සමේ ඇති දහඩිය පිටකරන කුඩා සිදුරු තවත් අවහිර වෙනවා. ලිහිල් ඇදුම් මගින් මෙම ප්‍රශ්නය විසදෙන අතර ඔබගේ සමට ආශ්වාස කිරීමට අවශ්‍ය තරම් ඉඩ ඇති නිසා ඔබට දැනෙන රස්නයත් අඩු වෙනවා.

කපු වලින් සාදන ඇදුම් වලින් ඔබට සිසිලසක්!

කපු සහ ලිනන් වැනි ස්වාභාවික රෙදි පිළි වලින් සාදන ලද ඇඳුම් වලට දහඩිය උරා ගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර, මෙම රෙදි සාමාන්‍යයෙන් සිසිලස උරාගන්නා රෙදි ලෙස සැලකෙනවා. මෙනිසා කපු සහ ලිනන් ඇඳුම් වලට ඔබගේ සිරුරේ සිසිලස රදාපවත්වා ගන්නා අතරම ඔබගේ දහඩිය උරා ගැනීමට ද පුළුවන්.

Calamine Lotion වල magic එක!

කැලමයින් තුල ඇති සම සුවපත් කිරීමේ හැකියාව නිසා දැනටත් දහඩිය බිබිලි වලින් පීඩාවට පත්වී ඇති ඔබට මෙය ඉතාමත් සුදුසුයි. දැනටමත් ඇති දහඩිය බිබිලි සුව කරන ගමන්, ඔබගේ සමේ සිසිලස සුරකිමින් නැවතත් දහඩිය බිබිලි ඇති වීම වැලක්වීමට calamine lotion වලට පුළුවන්.

පිරිසිදුකම ඉතාමත් වැදගත්!

අධික රස්නය ඇති කාල වලදී පිරිසිදුව සිටීම ඉතා වැදගත්. දිනපතා හෝ දිනකට දෙවරක් නෑම හෝ ඇග සේදීම මගින් ඔබගේ සිරුර සිසිල්ව තබාගන්න පුළුවන්. එමෙන්ම, හැකිතාක් රස්නය ඇති කාල වල ගමන් බිමන් යාම අඩු කරගැනීම සහ දිනපතා කාර්යභාර්යයන් සවස් වරුවේ කරගැනීම මගින් රස්නය නිසා ඇතිවන අපහසුතා වළක්වාගන්න පුළුවන්.

සිසිල් කෑම ආහාරයට ගන්න

පිපිඤ්ඤා, පැණි කොමඩු වැනි ස්වභාවිකව සිසිල් ආහාර වලින් ඔබගේ සිරුරේ අභ්‍යන්තරව ඇති රස්නය අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙනිසා ඔබගේ සම දහඩිය දැමීම අඩු කරන අතර, දහඩිය බිබිලි ඇති වීම ප්‍රවණතාවයද අඩු වෙනවා. අධික උෂ්ණය ඇති සහ ඉතා සැර ආහාර නිසා ඔබගේ සමේ දහඩිය දැමීම වැඩි වන අතර, රස්නය අධික කාල වලදී මෙම ආහාර අඩුවෙන් භාවිතා කිරීම සුදුසුයි.

දහඩිය බිබිලි යනු, සම නැවතත් සිසිල් වූ පසු ස්වභාවිකව ම නැති වී යන ප්‍රශ්නයකි. නමුත්, දහඩිය බිබිලි වලක්වාගැනීම, එය සුව කිරීමට වඩා ඉතාමත් පහසුයි. කිහිලි යට, ඔබගේ සිරුර නැවෙන ස්ථාන වල සහ ඇඳුමට සම ඇලෙන ස්ථාන වැනි සාමාන්‍යයෙන් අධික ලෙස දහදිය දමන ප්‍රදේශ වල Lacto Powder භාවිතා කිරීමෙන් දහඩිය බිබිලි ඇති වීමේ ප්‍රවනතාවය අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙමගින් දහඩිය උරාගන්නා නිසා ඔබට සැහැල්ලුවෙන් සිටීමටත් පුළුවන්!

සැහැල්ලුවෙන් ජීවත්වන්න – Lacto සමග

Share

How to Prevent Prickly Heat and Heat Rash

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

We have all been through the itchy discomfort of prickly heat at some point. Unseemly bumps on your skin with tiny blisters that makes your day a whole lot worse. Prickly heat and heat rash occurs due to sweat glands that are blocked. The trapped sweat, which cannot reach the surface of the skin to evaporate, then gets inflamed, giving you tiny little blisters and reddish skin which we call heat rash or prickly heat.

Although it’s quite common, especially amongst people who live in tropical countries like Sri Lanka, it is still a very irritating and uncomfortable condition. But, with a few simple steps, you can avoid heat rash and prickly heat!

5 steps to prevent heat rash!

Wear it loose

Tight clothing that does not give your skin room to breathe or does not allow for air circulation is a main reason why heat rash occurs. Choose to wear loose clothes, specially in hot and humid climates. With plenty of room for air to circulate, the probability of heat rash outbreaks will be significantly lower.

Cotton to the rescue

Natural fibers such as cotton or even linen have sweat absorbent properties, as well as being fabrics that “breathe”. This means that the fabric will allow for air circulation and absorb your excess sweat, keeping your body cool and sweat glands unblocked.

Magic of Calamine lotion

This is especially effective if you are already suffering with heat rash and prickly heat. Applying calamine lotion will help soothe your skin, relieving you of the rash and the discomfort. The healing properties of Calamine allows for this, and is a long-term solution for people who suffer with chronic heat rash.

Cleanliness matters!

When it’s especially hot and humid, be sure to keep yourself clean with frequent showers and baths. It is important to maintain the cleanliness of your skin when you know you will sweat a lot, to keep your sweat glands unclogged. Also, avoid the sun and the heat when it is hot and humid. Be sure to stay where its cooler, or in a place with air conditioning to avoid prickly heat.

Eat cool

Food and snacks that naturally cool your system such as watermelon, cucumber etc. can help avoid heat rash from the inside, by reducing the sweating. Avoid hot and spicy food that make you sweat, especially in the heat!

Heat rash generally disappears on its own when your body cools down. But, when it comes to heat rash, prevention is always better than cure. Its much easier to avoid the discomfort than to find a way to treat it. On hot and humid days, don’t forget to use a soft powder such as the Lacto Prickly Heat powder in areas that sweat a lot such as your under arms, and in places where the skin creases or where your clothes fit tightly. This will absorb the excess sweat, keeping your sweat glands unclogged.

Be comfortable, always!

Share