Caring for Sensitive Skin

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Skin sensitivity is something most of us encounter at some point in our lives, thanks to excessive heat, prolonged exposure to the cold, or certain chemicals that act as skin irritants. However, for some, this is a chronic condition, and many suffer from skin sensitivity on a daily basis.

If you are prone to mild skin reactions, constant rashes, skin redness, dry skin and constantly experience reactions to skin care products and detergents, you probably have sensitive skin. If you suffer with any of these symptoms, it is strongly recommended that you see your dermatologist for an effective diagnosis and treatment plan.
Caring for sensitive skin is very important. Afterall, your skin is the largest organ in your body. If you think you suffer with skin sensitivity, be sure to follow these steps.

1. Natural Fabrics all the way

What you wear can affect the health of your skin. Studies have shown a greater prevalence for skin sensitivity when it comes to artificial fabrics such as Nylons and Polyesters. Friction caused on the skin by tight clothing also has been identified as a cause for skin sensitivity. Loose, Light clothing in natural fabrics such as Cottons and Linens are highly recommended for individuals suffering with skin sensitivity. However, these triggers are very person specific, so make sure to understand what works for you.

2. Moisturize

A key symptom of skin sensitivity is dry skin, where the moisture of the skin is stripped off, leaving the outer skin layer sensitive. Ensuring that your skin is always moisturized, especially if you are working in an air-conditioned environment, is key in managing your skin sensitivity. Make sure to pick a product that is made with natural ingredients and minimal chemicals and fragrances, such as the Morisons Lacto Hydra Intense Cream, which is specifically designed to treat dryness that causes skin sensitivity.

3. Identify your triggers

Different factors cause skin sensitivity to different people, and you need a highly individualized regimen in treating and managing skin sensitivity. In addition to reducing irritation caused by friction of your clothes and ensuring that your skin is moisturized at all times, make sure to listen to your skin. Do your own investigations on what causes skin irritation – is it the perfume you wear? A detergent you use? A fabric softener? Isolating the cause of skin irritation can help you manage your skin sensitivity. Once you know what the trigger is, avoiding it can help you manage your skin condition.

4. Avoid the extreme heat and the cold

Extreme weather conditions such as excess heat or cold, can affect your skin sensitivity. Be sure to cover up and not expose your skin to extreme weather conditions. Make sure your water is not too hot or cold when you wash. A balanced temperature can help your skin stabilize.

Skin Sensitivity is a common problem faced by many, and with the right care and precaution, is a perfectly manageable condition. If sensitive skin is disrupting your daily life, or causing you undue discomfort, be sure to meet your dermatologist.

Sources

Pons-Guiraud A. Sensitive skin: A complex and multifactorial syndrome. J Cosmet Dermatol. 2004;3:145–8

Berardesca E, Fluhr JW, Maibach HI. What is sensitive skin? In: Berardesca E, Fluhr JW, Maibach HI, editors. Dermatology: Clinical and Basic Science Series, Sensitive Skin Syndrome. New York: Taylor and Francis Group; 2006

Björnberg A. Skin reactions to primary irritants in men and women. Acta Derm Venereol. 1975;55:191–4.

Written by Shana

Share

ඔබට ඇත්තේ sensitive සමක් ද කියා හරියටම දැනගන්න!

5 signs you have sensitive skin sinhala

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN

[wpml_language_selector_widget]

Sensitive සමක් කියන්නේ, ලේසියෙන් විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එක එක අයට sensitive skin එක බලපාන්නේ එක එක විදිහට. නමුත්, තමන්ගේ skin type එක මොන වගේද කියලා හරියටම දැනගැනීම හැමෝටම වැදගත් – විශේෂයෙන්ම sensitive සමක් ඇති අයට. තමන්ගේ skin type එක හරියටම දැනගැනීමෙන්, අපි නොදැනුවත්ව කරන, සමට හානිදායක දේ, මගහරින්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන්, skin එකට සුදුසු නැති ආලේපන භාවිතා කිරීමෙන් සහ ඔබේ ආහාර වේලට skin එකට අහිතකර දේවල් එකතුකිරීමෙන් ඇති වන සංකූලතා, හරියටම ඔබේ skin type එක දැනගැනීමෙන් ඔබට මගහරින්නට පුළුවන්.

එත් skin එක sensitive ද කියල අපි හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ සමේත් මේ වගේ සංකූලතා නිතරම ඇති වෙනවා නම්, ඔබටත් හුඟක් විට ඇත්තේ sensitive skin එකක් වෙන්නට පුළුවන්.

1. සම නිතරම විවිධ දේවල් වලට ප්‍රතික්‍රියා කිරීම

Skin-reactions

විවිධ සබන් වර්ග, සුවඳ විලවුන්, ක්‍රීම් වර්ග, sanitizer ආදිය භාවිතා කරද්දී ඔබේ සම රතු වෙන්න, කසන්න, නැත්තම් වියලෙන්න බලනවා නම් ඔබේ සම sensitive වෙන්නට පුළුවන්. සමේ  සංවේදීතාවයට අනුව මෙය විවිධ අයට විවිධ ආකාරයෙන් බලපාන්නට පුළුවන්. අධික ලෙස සංවේදී සමක් ඇති නම් බොහෝ විට ඔබේ සම අධික සීතලට හෝ අධික රස්නයටත් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නට පුළුවන්.

2. වියලි සම

Sensitive skin ඇති නම්, බොහෝ විට විවිධ හේතු වලට ඔබේ සම කසන්නට ගන්නට පුළුවන්. සමේ ආලේපන, සබන්, රෙදි සෝදන කුඩු, වැනි විවිධ හේතු නිසා සමේ කසනසුලු රතු පැල්ලම් , වියලි පැල්ලම් හෝ පතුරු සහිත පැල්ලම් ඇති වෙනවා නම් ඔබේ සමත් sensitive වන්නට පුළුවන්. මෙවැනි සුළු අසාත්මිකතා ඇති වූ විට, ඉක්මනින්ම සම සුවපත් කල හැකි කැලමයින් සහිත ආලේපනයක් භාවිතා කරන්න. නමුත් මෙය නිතරම ඇතිවන සංකූලතාවයක් නම්, නොපමාව ඔබේ වෛද්‍යවරයාව මුණගැසෙන්න.

3. නිතර කසනසුළු බව

rashes

Sensitive skin ඇති නම්, බොහෝ විට විවිධ හේතු වලට ඔබේ සම කසන්නට ගන්නට පුළුවන්. සමේ ආලේපන, සබන්, රෙදි සෝදන කුඩු, වැනි විවිධ හේතු නිසා සමේ කසනසුලු රතු පැල්ලම්, වියලි පැල්ලම් හෝ පතුරු සහිත පැල්ලම් ඇති වෙනවා නම් ඔබේ සමත් sensitive වන්නට පුළුවන්. මෙවැනි සුළු අසාත්මිකතා ඇති වූ විට, ඉක්මනින්ම සම සුවපත් කල හැකි කැලමයින් සහිත ආලේපනයක් භාවිතා කරන්න. නමුත් මෙය නිතරම ඇතිවන සංකූලතාවයක් නම්, නොපමාව ඔබේ වෛද්‍යවරයාව මුණගැසෙන්න.

4. සම රතු වීම

skin-redness

අධික රස්නය, දුහුවිලි, සීතල, sanitizer භාවිතය වැනි විවධ හේතු නිසා ඔබේ සම රතු වී, කුඩා බිබිලි මතු වීම sensitive skin ඇති බවට සලකුණක්. ඔබේ සමේ මෙවැනි අසාත්කමිකතා ඇති කරන හේතු ඔබටම ආවේනික නිසා, ඒවා මගහැරීමට වගබලා ගන්න.

5. කුරුලෑ

breakouts

Sensitive skin ඇති සියලුදෙනාම කුරුලෑ වලට මුහුණපානවා. නමුත් මේ කුරුලෑ, සාමාන්‍ය කුරුලෑ වලට භාවිතා කරන බෙහෙත් වලට හොඳ වෙන්නේ නෑ. සැරව පිරි, රතු කුරුලෑ ඔබේ මුහුණේ, පිටේ වැනි ස්ථාන වල ඇති නම් ඉක්මනින්ම ඔබ සම පිලිබඳ විශේෂඥ්ය වෛද්‍යවරයෙක්ව මුණගැහෙන්න.

Sensitive skin යනු බොහෝ දෙනෙකුට බලපාන තත්වයක්. නමුත් මෙය පාලනය කල හැකි තත්වයක්. නිතරම, ඔබේ සමේ සංවේදීතාවය වැඩි කරන දේවල් වලින් වැළකී, දිනපතා ඔබේ සම සුවපත් කල හැකි, කැලමයින් සහිත, Morisons Lacto Calamine වැනි lotion එකක් භාවිතා කරන්න.

Written by Shana

Share

5 signs that you have sensitive skin

5 signs you have sensitive skin

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Sensitive skin is not something that can be diagnosed easily. It impacts different people, differently. But it is very important to understand your skin type and to make sure that you take good care of your skin. Understanding this will help you make the right decisions when it comes to using skincare products, and managing your diet, and will reduce the risk of unforeseen side effects.

So how can you know if your skin is, indeed sensitive? Here are 5 signs of sensitive skin.

1. Your skin reacts to everything

Skin-reactions

If you have sensitive skin, the rate of your skin reacting to beauty care products, soaps, fragrances, detergents etc. will be high. This changes from person to person, based on the sensitivity spectrum, but if you constantly see your skin turning red, becoming dry or becoming itchy as a result of various products, then you may have sensitive skin. For some people, the skin even tends to react to the cold, heat or even the wind.

2. Dry skin

Are you constantly battling with dry skin, especially in the AC or when exposed to a fan? Does cold dry weather make your skin paper-like, causing you to break out for your skin to crack? Most of the time, dry skin is a sign of sensitive skin. As dry skin is always prone to infections, be sure to use a mild moisturizer with Calamine and witch hazel that calm soothes and heal your skin.

3. Rashes

rashes

People with sensitive skin tend to suffer from frequent rashes – triggered by a number of reasons such as cosmetics, sanitizers etc. These are red, dry or flaky bumps that appear on your skin when exposed to a trigger. Rashes usually disappear when the trigger is washed off – and you can apply a gentle moisturizer with calamine to make sure that there is no lasting damage to your skin from the rash.

However, some people may suffer from allergic reactions which show similar symptoms on your skin with additional symptoms such as nausea, headaches and palpitations, in which case immediately consult your doctor.   

4. Redness

skin-redness

If you experience frequent redness due to heat, or skin irritants, your skin is possibly sensitive. Redness can occur as blushing, or even as red bumps and rashes. Keep an eye out to see how your skin reacts, and try your best to avoid the irritants.

5. Breakouts

breakouts

People with sensitive skin almost always suffer with constant break outs, and standard acne medication does not seem to work. These look look like red bumps and pustules, and if you suspect you have breakouts caused due to sensitive skin, immediately consult your dermatologist.

Sensitive skin is a very common issue, which many of us suffer from. However, it is a manageable condition. All you need is to keep an eye out on what can cause your skin to irritate, and keep a soothing, mild, moisturizing lotion with calamine, such as Morison Lacto Calamine Lotion, with you at all times so that you can soothe your skin at any time!

Written by Shana

Share