සම සුදු කරගැනීම පිලිබඳ ඔබ නොදන්නා දේ

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN

[wpml_language_selector_widget]

සුදු සම ලස්සනයි කියන එක අප බොහෝ දෙනා කුඩා කල සිටම අසන දෙයක්. ලස්සන වෙන්න, සුදු සම අත්‍යවශ්‍යයි කියන අදහස, බොහෝ දෙනා ඉතා ඉහලින් විශ්වාස කරන මතයක්. බොහෝ කලක සිට කාන්තාවන්ගේ ජීවිත වලටබලපෑමක් ඇති කරන මෙම සුදු සම, කාන්තාවන්ගේ සුන්දරත්වය මනින මිම්මක් පමණක් නොව, කාන්තාවන්ගේරැකියා, උසස්වීම්, සම්බන්දතා වැනි ජීවිතයේ අනෙකුත් අංග වලටද විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. නමුත් මෙම “සුදුසම ලස්සනයි” යන මතය, බොහෝ දුරට ආසියානු අර්ධද්වීපයට පමණක් අදාළ වන අතර, ඉතා සුදු සමක් ඇතිබොහෝ බටහිර විදේශිකයින් තලෙළු සමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි.

කෙනෙකුගේ සමේ වර්ණය සුදු හෝ තලෙළු වන්නේ ඇයි?

මෙයට හේතුව වන්නේ සමේ ඇති මෙලනින් ප්‍රමාණයයි!

අපි ලෝක ගෝලය දෙස මදක් බලමු.

ලෝක ගෝලයේ සමකයට ආසන්න ප්‍රදේශයේ ඇති රටවල් වල ජීවත් වනමිනිසුන්ගේ සමේ වර්ණය, සමකයට ඉතා දුරින් ඇති රටවල් වල ජීවත් වන ජනයාගේ සමේ වර්ණයට වඩා ඉතාඅඳුරු බව ඔබ නිරීක්ෂණය කර ඇති. සමකයට ආසන්න රටවල් වල සිටින ජනයා, සම්පූර්ණ අවුරුද්ද පුරාවටම හිරුකිරණ වලට නිරාවරණය වී සිටින නිසා ඔවුන්ගේ සමේ, පිළිකා වැනි විවිධ සංකූලතා ඇති වීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතාවැඩියි.

මෙයින් ඔබගේ සම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබගේ සම ස්වාභාවිකවම මෙලනින් යන සංයෝගය නිපදවයි. අපගේ සමට වර්ණයක් ලැබෙන්නේ මෙම මෙලනින් යන සංයෝගයෙන් නිසා, මෙලනින් වැඩි වෙන තරමට සමේවර්ණයද අඳුරු වෙනවා. මෙනිසා තමයි සමකයට ආසන්න රටවල් වල සිටින ජනයාගේ සම, සමකයෙන් ඈත ඇති රටවල ජනයාගේ සමට වඩා අඳුරු.

අදුරු, තලෙළු සමට, එහි ඇති මෙලනින් නිසා, ඔබව අහිතකර හිරු කිරණ වලින් ආරක්ෂා කිරීමට පුළුවන් සමකයට ආසන්නව සිටින රටක් වශයෙන්, ශ්‍රී ලාංකික අපට, මෙය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා.

Fairness cream ඔබේ සම සුදු කරන්නේ කොහොමද?

තලෙළු, අඳුරු සම ඔබගේ සෞඛ්‍යට කෙතරම් හොඳ වූනත්, සුදු සම පිලිබඳ සමාජයේ ඇති ආකල්පය නිසා බොහෝතරුණියන් සම සුදු කරගැනීමට විවිධාකාරයෙන් උත්සාහ කරනවා. සම සුදු කරගැනීමට භාවිතා කරන ප්‍රචලිතමක්‍රමය වන්නේ fairness cream එකයි. නමුත්, මෙම fairness cream එක ඔබව සුදු කරන්නේ, ඔබගේ සමේ ස්වාභාවිකවම නිපදවෙන මෙලනින් නිෂ්පාදනය නතර කරමින්.

Fairness Cream අතලොස්සක් තුල මෙලනින් වෙනුවට ඔබව හිරු රශ්මියෙන් ආරක්ෂා කරන වෙනත් ද්‍රව්‍ය අඩංගු වූවත්, බොහෝ fairness cream, හුදෙක් ඔබගේමෙලනින් නිෂ්පාදනය අවහිර කරමින් ඔබට සුදු සමක් ලබා දෙයි.

මෙලෙස අස්වාභාවිකව ඔබගේ සමේ මෙලනින් නිෂ්පාදනය අවහිර කිරීම නිසා, ඔබේ සමේ අසාත්මිකතාවයන් ඇතිවිය හැකි අතර එම fairness cream එක මත ඔබට සදාකාලිකව යැපීමට සිදු වෙනවා.

හොඳින් රැකබලාගන්නා ලඳ නීරෝගී සමක් = සුන්දර සමක්!

ඔබගේ සම කුමන වර්ණයක් වූවත්, එය සුන්දරයි. ඔබගේ අවධානය යොමු විය යුත්තේ, ඔබේ සමේ වර්ණය වෙනස්කිරීමට නොව එය හරියාකාරව රැක බලා ගැනීමටයි. දිනපතා ඔබගේ සම හරියාකාරව පිරිසිදු කර, සම මතුපිට ඇතිමියගිය සෛල ඉවත් කර, සමට අවශ්‍ය රැකවරණය ලබා දෙන sun lotion එකක් භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එමෙන්ම, Calamine වැනි moisturizer එකක් මගින් ඔබගේ සමට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දීමද ඉතා වැදගත්. හොඳින් රැකබලාගන්නා ලද සම, ස්වාභාවිකවම සුන්දර, සුසිනිදු වන අතර, සමේ වර්ණයද පැහැපත් වනවා.

Source: Internet

Article by Shana Azeem

Share

Skin Whitening – The Myth

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Fairness has always been considered as the ideal beauty standard every girl should aspire to achieve. It is generally considered that to be lovely and beautiful, you need to be fair. This attitude towards fair skin is something that has affected women since time immemorial, not simply as a beauty standard but also in important aspects of life such as relationships and employment. This focus on fairness is a predominantly Asian aspect, whilst Europeans with naturally fair skin, on the other hand, are eager to get ‘tan’.

So, what is it with this skin color? Why do some people have fair skin, and some have dark skin?

It’s all about melanin!

Let’s take a look at the world map.

You would have observed that people living in countries over the equator and close to the equator generally seem to have darker skin, than the people away from the equator. Being closer to the equator means that your skin is exposed to sunlight all over the year as opposed to seasonally, and extensive exposure to sunlight can lead to skin mutations such as cancer. To protect against this, the skin naturally produces what we call “Melanin”, the pigment that gives the skin its color and what protects our skin from harmful UV rays. When your sun exposure is high, your skin produces more melanin, and our genetic code remembers this, which is why most Africans, Asians and Arabs are considerably darker than Europeans. In short, having darker skin means that you are better protected from the harmful rays of the sun. And living in a tropical country like Sri Lanka, this is something we all need!

How fairness creams work

Although it is highly advantageous and even healthy to have dark skin, most women still aspire to achieve fair skin due to established beauty standards. The most popular method of achieving this fairness is of course, to use a fairness cream. However, do you know how fairness creams work?
All skin whitening creams function by inhibiting tyrosinase. This is a chemical that is required for the production of melanin in the skin. By restricting the production of melanin, these creams promise, and deliver on fairer skin to its users. However, some creams tend to include sun block agents into the cream to bypass the ill effects of restricting the production of melanin and thereby try to avoid the effects of UV rays on the skin, but most creams simply act as melanin restricting agents.
Overall, artificially restricting the production of a skin cell that protects you from the harmful UV rays of the sun, can result in a number of adverse effects in the long run such as skin mutations and a dependence on the whitening cream.

Well maintained, healthy skin = Beautiful skin

Every skin color is beautiful, be it dark or fair. Just make sure to take good care of your skin with a dedicated regime of using proper cleansing agents, regular exfoliation, not forgetting to use skin protection such as sun lotion and most importantly, giving your skin the nourishment it needs, with the use of a trusted moisturizer such as Calamine. Well maintained skin looks naturally even toned and more alive, which is a lot more important having fair but lifeless skin.

 

Source: Internet

Article by Shana Azeem

Share