ඔබගේ සමේ ඇති කැළැල් නැතිකරගැනීමට පහසු ක්‍රම 5ක් !

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]

සමේ කැළැල් ඇති වීම, බොහෝ කාන්තාවන්ට ඉතා විශාල හිසරදයක්. සමේ ඇති අවපැහැ ගැන්වුණු ප්‍රදේශ නිසා ඔබත් බොහෝ අවස්ථාවල අපහසුතාවයට පත්වෙන්නට ඇති. මෙවැනි කරදරකාරී කැළැල් සුව කිරීමට පෙර, කැළලක් යනු කුමක්ද යන්න දැනගැනීම ඉතා වැදගත්.

ඔබගේ සමේ ඇති අවපැහැ වූ ස්ථාන, කුරුලෑ වලින් ඇති වන කැළැල් සහ ඕනෑම අසාමාන්‍ය අවපැහැගැන්වීමක් කැළැල් ලෙස හදුන්වන්නට පුළුවන්. මෙම කැළැල්, ඔබගේ සිරුරේ ඕනෑම ස්ථානයක ඇති වන්නට පුළුවන්. මෙලෙස සම අවපැහැගැනීමට හේතු බොහොමයක් තිබුනද, සුලබම හේතුව වන්නේ කුරුලෑ ඇති වීමයි. කුරුලෑ යනු, සමේ ඇති කුඩා සිදුරු දහදිය, දුහුවිලි සහ තෙල් වලින් සිර වීම නිසා ඇති වන කුඩා බිබිලි වේ. මෙම බිබිලි, blackheads, whiteheads හෝ සාමාන්‍ය pimples ආකාරයෙන් ඇති වන අතර, මෙනිසා ඇතිවන කැළැල් ඉතා සුලභ වේ.

දද, කුෂ්ට සහ පැපොල වැනි රෝගී තත්වයන් නිසාද සමේ කැළැල් ඇති වීමට පුළුවන්. අධික ලෙස හිරු එලියට නිරාවරණය වීම නිසා සමේ මෙලනින් ප්‍රමාණය වැඩි වීමෙන් “hyper pigmentation” වැනි තත්වයන් ඇති වීමද, මෙලෙස සමේ කැළැල් ඇති වීමට හේතුවක් වෙනවා.

සමේ ඇති කැළැල් නැතිකරගැනීමට ඔබ දෙආකාරයකින් කටයුතු කල යුතු වෙනවා.පළමුව, ඔබගේ සමේ කැළැල් ඇතිවීමට හේතුව සොයාගෙන, එයට අදාළ ප්‍රතිකාර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. දද වැනි සමේ ආසාදන වලට අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙකු මුණගැසිය යුතු අතර, කුරුලෑ ඇතිවීමට හේතුව (ආහාර, දුවිල්ල, හිස්හොරි ආදිය) සොයාගෙන එයට අදාළ ලෙස ඔබගේ පුරුදු වෙනස් කරගැනීම කැළැල් වලින් තොර සමක් ලබාගැනීමේ පළමු පියවරයි!

දෙවෙනුව, ඔබේ සමේ දැනට ඇති කැළැල් නැති කරගැනීමට, පහත සදහන් ඉතාමත්ම පහසු ක්‍රම 5න් ඔබට පුළුවන්!

1. කැලමයින්

කැලමයින් යනු ස්වභාවිකවම සමේ කැළැල් සුව කිරීමේ හැකියාව ඇති ආලේපනයකි. ලැක්ටෝ කැලමයින් ලෝෂන් එකේඅන්තර්ගතව ඇති කැලමයින් සහ විච් හේසල් සංයුතිය, ඔබගේ සමේ ඇති කැළැල් සුවකර සම පැහැපත් කරයි.

2. බේකින් සෝඩා

බේකින් සෝඩා වලට ස්වාභාවිකවම සමේ ඇති pH අගය මතුලිත කරන්නට පුළුවන්. එමෙන්ම, සම මතුපිට ඇති මියගිය සෛල ඉවත්කිරීමේ හැකියාවද මෙයට තියෙනවා. බේකින් සෝඩා තේ හැන්දක්, වතුර බින්දු කිහිපයක් සමග මිශ්‍ර කර, ඔබගේ කැළැල් මතුපිට ආලේප කර, මිනිත්තු 5-10 ක් තබන්න. ඉන් පසු සීතල වතුරින් සෝදා හරින්න. දිනපතා භාවිතයෙන් ඔබේ සමේ ඇති කැළැල් ඉවත් කිරීමට පුළුවන්.

3. බිත්තර සුදු මදය

බිත්තර සුදු මදය තුල ඇති ස්වභාවික එන්සයිම වලට කැළැල් සුව කිරීමේ හැකියාව ඇති අතර, සතියට දෙවරක් බිත්තර සුදු මදය face mask එකක් ලෙස භාවිතා කරමින් ඔබගේ කැළැල් ඉතා ඉක්මනින් නැති කරගැනීමට පුළුවන්.

4. මී පැණි

දිනපතා, සමේ ඇති කැළැල් මත මී පැණි බිඳක් ආලේප කර, මිනිත්තු 10කට පසු පිරිසිදු වතුරෙන් සෝදා කරින්න. මී පැණි වල ඇති ස්වභාවික පෝෂක, සමේ ඇති මියගිය සෛල ඉවත් කර, සමේ පැහැපත් බව වැඩි කරන අතර, ස්වභාවික moisturizer එකක් වශයෙන් ද ක්‍රියා කරයි.

5. දන්තාලේප

දන්තාලේප වලට සමේ ඇති තෙල් උරාගත හැකි අතර, එහි ඇති පෙපර්මින්ට් වලට සමේ ඇති කැළැල් සුව කිරීමේහැකියාව ඇත.

කැළැල් යනු, කිසියම් හෝ හේතුවක් නිසා ඇති වන තත්වයකි. කැළැල් වලට ප්‍රතිකාර කිරීමට පෙර, එය ඇති වූ හේතුවසොයාගැනීම ඉතාමත් ම වැදගත්!

Share

5 easy steps to get rid of skin blemishes

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

A blemish is a woman’s worst nightmare. That discolored patch of skin that stands out from your normal skin tone has given many women, many sleepless nights. But what exactly is a blemish? It is important to understand this before we try to treat these blemishes.

Skin blemishes are patches of discoloration, marks or spots on your skin. These may occur anywhere, from face, arm to legs. There are many causes of blemishes, the most prominent of which is Acne. Acne is a condition where the pores in your skin or hair follicles gets clogged with oil, bacteria or dirt. The resulting pimple, blackhead or whitehead ends up leaving tiny marks, leading to blemishes caused by Acne. Another cause of blemishes is papules. These occur as a result of conditions such as chicken pox, eczema and dermatitis, resulting in larger patches of discolored skin. Hyperpigmentation, which is an overproduction of melanin causing uneven skin tone is also a leading cause of blemishes. Hyperpigmentation occurs due to sun exposure and acne scarring.

The solution to getting rid of blemishes is two-fold. If you already have blemishes, you need to treat these scars, and if you are prone to suffer with conditions such as acne, eczema and dermatitis, you need to follow a schedule of preventing the causes of blemishes.

Here are 5 easy steps to get rid of blemishes for a clear and even toned skin, while avoiding conditions that cause them!

1. Calamine

Calamine is a natural scar healing agent and is a tried and tested treatment for unsightly blemishes. Lacto Calamine comes with a combination of Calamine and Witch Hazel, which together have healing properties as well as skin balancing properties. These will help you get rid of those blemishes in no time, while giving you an even skin tone.

2. Baking Soda

Baking soda has the unique ability to balance the pH level of your skin. It can also slowly rid your skin of the accumulated dead skin cells. Mix one tea spoon of baking soda with a little bit of water to make a thick paste, and apply it on your blemish. Leave it on for 5 – 10 minutes and wash off. With regular use, this can make your blemishes disappear altogether.

3. Egg white

Packed full of natural enzymes that can help lighten your skin tone, using egg white as a face mask twice a week will help you lighten those scars while balancing your skin tone. Apply egg white on your face using upward strokes, and leave it on for 20 – 30 minutes before washing off.

4. Honey

Honey contains emollient properties that can nourish and revitalize your skin cells. It also contains antioxidants that remove free radicals, and replace the dead skin cells with healthy ones. Apply a layer of honey on your blemishes and leave on for 10 minutes before washing off. Use this treatment daily for best results.

5. Toothpaste

Surprisingly, toothpaste can absorb the excess oils in your skin, drying out your acne. The peppermint in the toothpaste also helps in the healing of the blemish, helping you get rid of it quite easily.

Blemishes are a secondary result of a number of factors that cause them. It is very important to understand the cause of your blemish and treat the cause than the symptom.

After all, prevention is always better than cure when it comes to your skin! 

Share