COVID-19 අතරේ ඔබේ සම රැක බලාගන්නේ මෙහෙමයි

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]

අපගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය, COVID 19 වසංගතය නිසා බොහෝ ලෙස වෙනස් වී ඇති බව අපි හැමෝම දන්නා කරුණක්. නිතරම ගමන් බිමන් යන, මිතුරන් සමග එක් වී විනෝද වෙන අප, මේ දවස්වල හැකි තාක් නිවසටම වී සිටින්නේ, අපගේත්, අනෙක් අයගෙත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්.

නිවසට වී සිටීම අපට තරමක් අපහසු වූවත්, පරිසරයේ ඇති කුණු දුහුවිලි සහ අහිතකර හිරු කිරණ වලට නිරාවරණය නොවී සිටීම අපගේ සමට නම් ඉතාමත් ම හොඳ දෙයක්. ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබේ සම නිරෝගී සහ පැහැපත් කරගන්නට, ගෙදර ඉන්න ගමන් මේ දේවල් කරන්න අමතක කරන්න එපා!

1. හැකි තාක් වතුර බොන්න

Drinking Water

ගෙදර ඉන්න ගමන් අපට කරන්න අමතකම වෙන දෙයක් තමයි වතුර බීම. දිනපතා අවම වශයෙන් වතුර ලීටර් 1.5ක් වත් පානය කිරීම, ඔබේ සමට අත්‍යාවශ්‍යයි. වතුර බොන්න අමතක වෙන එක වලක්වන්න, වතුර බෝතලයක් හෝ alarm එකක් තියාගන්න.

2. ගෙදර ඉන්න ගමන් make - up භාවිතය අවම කරන්න

No-Makeup

ගෙදර ඉන්න ගමන් සහ නිවසින් අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සදහා එලියට යන විටත්, make – up භාවිතය අවම කරන්න. සම මත ඇති ආලේපන අවම කිරීමෙන් ඔබේ සම ස්වාභාවිකවම නිරෝගී වෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත්, COVID 19 න් ආරක්ෂා වීමට සම මත ඇති ආලේපන අවම කිරීම නිර්දේශ කරනවා

3. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ආහාරයට ගන්න අතර ව්‍යායාම කරන්න අමතක කරන්න එපා

Exercise

නිරෝගී දිදුලන සමකට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් සහ ව්‍යායාම අත්‍යාවශ්‍යයි!

4. දිනපතා moisturize කරන්න

අධික සීතල, අධික රස්නය, fan එක හෝ A/C එකට නිතරම සම නිරාවරණය වීම වැනි හේතූන් නිසා ඔබේ සම ඉතා ඉක්මනින් වියලෙන්නට පුළුවන්. ඔබේ සමත් වියලෙන සුළු නම් කැලමයින් සහ witch hazel සහිත moisturizer එකක් දිනපතා භාවිතා කරන්න

5. කෑම ඉවීමෙන් පසු මුහුණ සෝදන්න

පිටතින් ඇති කුණු දුහුවිලි වලින් ඔබේ සම ආරක්ෂා වූවත්, නිවසේදී ඔබේ සම අපිරිසිදු වීමට ලොකුම හේතුව වන්නේ ඉවීමෙදී ඔබේ සම මතුපිට තැන්පත් වෙන තෙල් සහ වාෂ්පයි. දිනපතා ඉවීමෙන් පසු ඔබේ සම මෘදු face wash එකකින් පිරිසිදු කිරීමට අමතක කරන්න එපා.

6. ඔබේ face mask එක ඔබේ සමට ගැලපෙනවාද?

Face Mask

Face mask එක මේ දිනවල අත්‍යාවශ්‍ය දෙයක් වූවත්, විවිධ ආකාරයෙන් සකසන ලද face masks ඔබේ සමට විවිධ ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පුළුවන්. මෙනිසා ඔබේ face mask එක ඔබේ සමට ගැලපෙනවාදැයි නිරීක්ෂණය කරන්න.

නිවසේ සිටීමෙන් ඔබේ සම ස්වාභාවිකවම නිරෝගීව සහ පැහැපත්ව තබා ගැනීම ඉතාමත්ම ලේසියි. නමුත් ඔබේ සමට අවශ්‍ය මූලික රැකවරණය ලබා දීමට අමතක කරන්න එපා

Written by Shana

Share

Caring for your skin in the midst of COVID-19

Caring for your skin in the midst of COVID-19

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

The COVID 19 pandemic has changed life as we know it. From numerous plans to travel and go on adventures, we have been forced to stay at home and only go out for work and essential needs for our own safety.

Although this is not the ideal situation for us, staying indoors and the reduced exposure to dust and dirt is excellent news for our skin. Safe from harmful UV rays and impurities such as smoke, dust and dirt, with very little care, your skin can thrive as you stay home and stay safe.

However, don’t forget to compliment your skin with these easy skincare hacks, to make the most of your skins reduced exposure to impurities.

1. Drink lots of water

Drinking Water

We can’t emphasize this enough. Your skin needs to be hydrated to stay healthy. Many of us forget to regulate our water intake, so make a conscious effort to drink as much water as you can while at home.

Keeping an alarm every hour to drink water or drinking off a bottle so you can ensure that you have had at least 1.5 liters of water a day some ways in which you can regulate your daily water intake.

2. Avoid makeup and other applicants

No-Makeup

While you are at home and even when you go out for essentials, avoid wearing makeup. Your skin thrives when there are no applicants on, and the WHO guidelines encourage the reduced usage of makeup during the COVID 19 pandemic.

3. Eat right and exercise

Exercise

Make sure you eat as many vegetables and fruits as you can and avoid or reduce the intake of carbonated drinks and processed food items. It is important to follow a healthy diet and exercise regularly, for healthy and glowing skin.

4. Moisturize daily

The weather has been a little unpredictable these days, with a mix of unbearable heat and rain. The changes in the weather affect your skin, and it’s important to keep your skin moisturized. If your skin is prone to acne or dryness, be sure to use a mild moisturizer with Calamine and witch hazel.

5. Wash your face after cooking

Although dust and impurities from the outside are avoided by staying inside, one of the biggest skin pollutants that affect us are the oils and steam from cooking. Although this is unavoidable, be sure to wash your face with a milk face wash after cooking to clean your skin off any oil/steam particles that may have gotten on your face.

6. Notice your skin’s reaction to your face mask

Face Mask

Wearing a face mask is mandatory when we head out. However, as there are multiple types of face masks out there – the reaction of our skin to different types of masks may vary. Notice how your skin reacts to your masks: some have complained of dryness, and of pimples as a result of wearing a mask all day. The best option for a mask would be a cloth/cotton mask that covers your face well. If your skin is prone to dryness and acne, dab a little bit of Lacto Calamine lotion on the areas with the irritation before you wear the mask.

This is the best time for your skin, with reduced sun exposure and impurities. But be sure to take good care of your skin, so that your skin will be healthy and young in the long run.

Written by Shana

Share