Pimples සහ Blackheads වලින් නිදහස් වෙන්න – දිනපතා මෙන්න මේ පියවර 3 අනුගමනය කරන්න!

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]

සියලු කාන්තාවන් එක සේ පිළිකුල් කරන දෙයක් ඇතිනම්, ඒ pimples සහ blackheads වේ. ඔබ සියලුදෙනාම අකමැති මේ pimples සහ blackheads ඇති වන්නේ ඇයි කියා ඔබ දන්නවාද?

Pimples සහ blackheads යනු සමෙහි ඇතිවෙන කුරුලෑ වර්ග වේ. Pimple එකක් යනු, සම තුලින් පැසවී ඇති කුරුලෑවකි. සාමාන්‍යයෙන්, pimple එකක් රතු හෝ සුදු පැහැයට හුරු වන අතර, එතුල බොහෝ විට සුදු පැහැති සැරව වැනි ද්‍රව්‍යයක් දකින්නට ඇත.

Blackheads, බොහෝ විට නොපෙනෙන සුළු අතර, එය සම මත ඇති කුඩා කළු කුරුලෑවක් ලෙස හැදින්විය හැක.

Pimples ඇති වෙන්නේ, සමේ ඇති සියුම් විවරයන් තුල, තෙල් සහ මියගිය සෛල, ඇතුලතින් සිර වූ විටය. මෙලෙස සිර වූ විවරයන් තුලට සමේ තෛල ග්‍රන්ථි තුලින් සමට අවශ්‍ය තෛල නිදහස් කරන අතර, මෙනිසා මෙම විවරයන් බිදී එතුලට සුදු රුධිරානු එකතු වේ. මෙලෙස එකතු වූ සුදු රුධිරානු, සුදු පැහැති සැරව වැනි ද්‍රව්‍යයක් ලෙස pimple එක තුල දැක ගත හැක.

Blackheads ඇති වන්නේ, සමේ සියුම් විවරයන්, මතුපිටින් සිර වූ විටය. මෙලෙස සිර වූ විවරයන්, කාලයත් සමග අවපැහැ ගැන්වෙන අතර, සම මතුපිට blackheads ලෙස දැකගත හැක.

Pimples සහ blackheads යන දෙකම, දිනපතා ඉතාමත් පහසු පියවර තුනක් අනුගමනය කරමින්, ඔබේ ජීවිතයෙන් අයින් කරගත හැක.

1. Cleanse කිරීම

දිනපතා, මෘදු cleanser එකක් භාවිතා කරන්න. Cleanse කිරීමෙන්, ඔබේ සමේ සියුම් විවරයන් තුල ඇති තෙල් සහ අනෙක් අපවිත්‍රතා අයින් වන අතර, ඔබේ සම දිනපතා හොඳින් පිරිසිදු වේ. Pimples සහ blackheads යන දෙකටම, සොයාගැනීමට පහසු සහ ස්වභාවික මී පැණි cleanser එක ඉතාමත් සුදුසුයි. මී පැණි තේ හැන්දක්, ඔබේ මුහුණේ ආලේප කර, මෘදුව massage කරන්න. ඉන්පසු, යන්තම් උණු වතුරෙන් සෝදා හරින්න.

2. Toner එකක් භාවිතා කිරීම

Cleanse කිරීමෙන් විවෘත වූ සමේ ඇති කුඩා විවරයන්, සම්පූර්ණයෙන් වසා දමා, සම මත ඉතිරිව ඇති අපවිත්‍රතා සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීමට toner එකක් භාවිතා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. නිවසේම සාදාගත හැකි පිපිඤ්ඤා toner එක මෙයට ඉතාමත් සුදුසුයි. පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක් සම්පූර්ණයෙන් ග්‍ර්ටේ කර, එහි ඉස්ම මිරිකා ඔබගේ මුහුණේ උඩු අතට ආලේප කරන්න. මිනිත්තු 5කට පසු සෝදා සීතල වතුරින් හරින්න. මෙම පිපිඤ්ඤා යුෂ, දින දෙකක් දක්වා ශීතකරණයේ තබා භාවිතා කල හැක.

3. Moisturize කිරීම

ඔබගේ දවස ආරම්භ කිරීමට, නිවසින් පිටතට යාමට පෙර, සමේ සුමුදු බව ආරක්ෂා කරමින් අහිතකර හිරු කිරණින් සම ආරක්ෂා කරන moisturizer එකක් භාවිතා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. තෙල් සහිත සමට, Lacto Calamine Lotion එක සුදුසු වන අතර, වියලි සමට Lacto Calamine Cream එක සුදුසු වේ. මෙතුල ඇති witch hazel මගින්, සම ඇතුලතින් පෝෂණය කරන අතර, calamine සම මතුපිට ඇති කුරුලෑ සහ ලප කැළැල් ඉවත් කරමින්, අහිතකර හිරු කිරණින් සම ආරක්ෂා කරයි.

මෙම, ඉතාමත් පහසු පියවර තුනින්, ඔබේ සමේ ඇති pimples සහ blackheads, ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉවත්කරගත් හැක. දිනපතා, cleanse, tone සහ moisturize යන පියවර තුන අනුගමනය කිරීමට අමතක කරන්න එපා!

Share

Daily Skincare Routine to Avoid Pimples and Blackheads

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Pimples and Blackheads are every girl’s worst nightmare. But do you know how pimples and blackheads occur and why?

Pimples and blackheads are both types of blemishes that occur on the skin – and are quite distressing when they occur. A pimple is a blemish that is inflamed, and usually appears to be red, white or filled with a mucus like substance. A pimple that looks like a simple red bump is called a papule, and when some of these develop a pus-filled substance these are called pustules.

Blackheads on the other hand, are not inflamed, and are hardly visible unless you inspect your skin very closely. These are simply dark toned blemishes that occur on your skin.

Pimples occur when the pores in your skin are blocked, and oil and dead skin cells become trapped inside these. As the oil glands keep pumping oil to these blocked pores, the pore walls break and white blood cells rush in to the pores, creating a pus filled pimple.

Black heads, on the other hand, occur when the surface of a pore is blocked with the oils produced in your skin. With time, the surface of this oil filled blemish oxidizes, giving you the appearance of black heads.

Both these conditions can be treated with this simple daily skin care routine.

1. Cleanse

Use a mild cleanser every day to clear your pores off blocked oil and dirt. A cleanser opens up the pores in your skin and clears off all oil and grit within these pores. For both black heads and pimples, we’d recommend the honey cleanser, which is easy to find and chemical free. Simply apply a tea spoon of honey on your face and gently massage it in. Wash this off with mildly warm water. This is gentle and rejuvenating at the same time, making this the perfect daily cleanser.

2. Tone

A toner does the job of closing and sealing the pores that were opened and shrinks the pores that are over large while further cleansing the skin from left over debris. Once you cleanse your face, it is important to use a toner. We recommend the homemade cucumber toner, where you simply grate a cucumber and squeeze the juice out for immediate use. You can also keep this refrigerated for up to 2 days. Simply apply the juice on your face using upwards motions. Wash this off using cold water.

3. Moisturize

Before you go out to start your day, use a moisturizer that nourishes your skin while protecting it from harmful UV rays. The Lacto Calamine cream is ideal for Dry skin and the lotion is ideal for oily skin – and both have the capability of nourishing your skin from the inside thanks to its unique ingredients. Whilst Witch Hazel nourishes the skin from the inside, Calamine heals the skin from all its blemishes, whilst providing protection from the sun.

This daily routine will, in no time relive your skin from pimples and blackheads! Yes, getting rid of pimples and blackheads are easy as the three steps of cleansing, toning and moisturizing!

Share