ඔබේ බිළින්දා දහඩිය බිබිලි වලින් ආරක්ෂා කරගන්නේ මෙහෙමයි

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]
හිරු සමකයට මුදුන් වන කාලයේ ඇති වන අධික රස්නය නිසා බොහෝ විට අපහසුතාවයට පත් වන්නේ කුඩා දරුවන්! අධික ලෙස රස්නය ඇති කාල වලදී සම නිතරම දහඩිය පිට කරන අතර, මෙලෙස අධික ලෙස දහදිය පිටකිරීම බිලින්දාගේ සිනිදු සමට දරාගැනීමට බොහෝ විට අපහසු වෙනවා. මෙලෙස අධික ලෙස දහදිය පිටවීම මගින් ඔබේ සිඟිත්තාගේ සමේ ඇති, ඉතා කුඩා දහදිය පිටවන කුහර තුල දහදිය සිර වීමෙන්, දහදිය බිබිලි ඇති වෙනවා.
දහදිය බිබිලි නිසා ඇති වන කැසීම, සහ සමහර අවස්ථාවල එනිසා ඇතිවන කුඩා තුවාල නිසා, ඔබේ සිඟිත්තා මේ රස්නේ කාලයේදී ඉතාමත් අපහසුතාවයට පත් වෙන්න පුලුවන්.

දහදිය බිබිලි කියන්නේ මොනවාද?

ඔබේ සිඟිත්තාගේ සමේ, අධික ලෙස රස්නේ දවස්වල ඇති වන රතුපාට, හෝ දියර පිරුණු කුඩා බිබිලි, දහදිය බිබිලි ලෙස හදුන්වනවා. හුඟක් විට, මේ දහදිය බිබිලි ඇති වෙන්නේ බිලින්දාගේ බෙල්ල වැනි සම නැවෙන ස්ථාන වල සහ පිට, පසු පෙදෙස වැනි බිලින්දාගේ ඇදුම සහ සම එකට ගැටෙන ස්ථාන වලයි.

දහදිය බිබිලි වලින් ඔබේ සිගිත්තාව ආරක්ෂා කරගන්න

දහදිය බිබිලි යනු, ඔබේ බිලිදාගේ සිරුරේ ඇති රස්නය අඩු වූ විට ඉබේම නැති වී යන ප්‍රශ්නයකි. නමුත්, දහදිය බිබිලි ආසාදනය වීමෙන් ඔබේ බිලිඳා ඉතාමත් අපහසුතාවයට පත් වෙන්නට පුළුවන්. එමෙන්ම, ඔබගේ සිඟිත්තාගේ සිරුරේ රස්නය වැඩි වන බව දක්වන සාදකයක් විදිහටත් දහදිය බිබිලි හදුන්වන්නට පුළුවන්!
මේ දහදිය බිබිලි වළක්වාගන්නේ කෙසේද? මෙන්න එයට විසදුම් 4ක් !

1. ඔබගේ සිඟිත්තා සිසිල් ස්ථානයක තබන්න

අධික ලෙස රස්නය ඇති විට ඔබේ සිඟිත්තා fan එකක් ඇති ස්ථානයක හෝ රස්නය නොමැති ස්ථානයක තබන්න. මේ වෙලාවට බිලිඳා ඇඳුම් රහිතව තැබීම සුදුසුයි

2. සිඟිත්තාට ලිහිල් සහ කපු ඇඳුම් අන්දන්න

කපු, ලිනන් වැනි ස්වභාවිකව නිපදවන ඇඳුම් වලට දහදිය උරා ගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර මේ ඇඳුම් සිසිලස උරාගන්නා සුළුයි. එමෙන්ම ඔබේ බිලින්දාට ලිහිල් ඇඳුම් ඇන්දවීමෙන්, සිරුරට ඇඳුම් සිරවන නිසා ඇතිවන දහදිය බිබිලි වලක්වාගන්නට පුලුවන්.

3. සිඟිත්තාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දියර පොවන්න

රස්නය නිසා ඔබගේ දරුවාගේ සිරුරෙන් පිටවන දහදිය, ඔබගේ දරුවාගේ සිරුර තුල ඇති දියර ප්‍රමාණය අඩු කරයි. මෙය නිසා විජලනය ඇති වීමටත් පුළුවන්. මෙනිසා, සිඟිත්තාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දියර වර්ග පොවා සිරුරේ ඇති දියර ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම අත්‍යාවශ්‍යයි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දියර පෙවීම මගින් සිරුර අභ්‍යන්තරයේ ඇති රස්නය අඩු කර, දහදිය බිබිලි ඇතිවීම නතර කරගැනීමටත් පුළුවන්.

4. අධික ලෙස දහදිය දමන ස්ථාන වියලිව තබාගන්න

බෙල්ල, වැලමිට සහ පසු පෙදෙස වැනි සමේ නැවුම් ඇති ස්ථාන වල දහදිය සිරවීම නිසා දහදිය බිබිලි ඇති වන ප්‍රවනතාවය වැඩියි. මෙවැනි ප්‍රදේශ වලට Calamine Powder වැනි powder වර්ගයක් භාවිතා කර, සම වියලිව තබාගැනීම දහදිය බිබිලි වලක්වාගැනීමට උපකාරී වෙයි

දහදිය බිබිලි යනු ඉබේම නැති වන ප්‍රශ්නයක් වුනත්, එය වලක්වාගැනීමෙන් ඔබගේ බිලිදාව සුවපහසුවෙන් තබාගත හැකියි. ඔබගේ සිඟිත්තා දැනටමත් දහදිය බිබිලි නිසා අපහසුතාවයට පත් වෙලා නම් එම ප්‍රදේශයේ Lacto Lotion හෝ Lacto Powder භාවිතා කරන්න. මෙමගින් දහදිය බිබිලි නිසා ඇතිවන කැසීම නැතිකර ගත හැකියි. එමෙන්ම, බිලින්දාව සිසිල් ස්ථානයක තබන්න. දහදිය බිබිලි ආසාදන වී සුව වන්නේ නැතිනම් හැකි තාක් ඉක්මනට වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගන්න.

Share

How to Keep Your Baby Safe From Heat Rash

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

When the sun is over the equator and the heat hits tropical countries like Sri Lanka, it’s the little babies who suffer the most. Their soft and sensitive skin with tiny sweat pores is not designed to bear up with the excessive sweat generated by the body to keep cool, and thus the sweat gets trapped under the skin. End result? An uncomfortable baby who is suffering with heat rash!

What does heat rash in babies look like?

If your baby’s skin has a lot of tiny bumps or blisters, which are sometimes red, its most definitely a heat rash. These conditions occur mostly in folds in your baby’s skin such as the neck and where the clothes are close to the skin such as chest and buttocks.

How can I avoid heat rash?

Babies find heat rash to be uncomfortable and annoying as they are mostly itchy and sometimes in rare cases it can also develop in to skin infections. Heat rash is also a sign to say that your baby is overheating – something you should take very seriously as it can lead to heat related complications.

Heat rash is something that naturally disappears when the heat is reduced, but let’s not take even the slightest chance with your baby! Here are 4 easy steps to avoid heat rash!

1. Keep your baby cool!

Your baby needs to stay cool to avoid having a heat rash. Keep your baby in a shady area which is air conditioned or has a fan. If it’s getting too hot, its okay to keep your baby bare bodied.

2. Keep it loose and natural

Natural fibers have the capacity to breathe – which means that these clothes don’t trap heat. Loose fitting clothes with natural fibers are the best for babies – and avoid synthetic fibers at all costs. Another thing to avoid are plastic diapers – switch to cloth diapers at least during the heat season.

3. Hydrate!

Keep your baby hydrated with a lot of water and liquids. Lack of hydration in the body can lead to heat stroke, so its important to make sure that your baby is hydrated enough!

4. Keep the skin folds dry!

Areas with skin folds are most prone to heat rash, such as the neck and the crotch. Always keep these areas clean and dry, and apply prickly heat powder to avoid excess moisture in these regions.

Its always better to avoid heat rash. But, in the case of your baby suffering with heat rash, a Calamine based lotion or powder can help soothe the itching and the blisters. Apply calamine lotion or powder on the affected areas and help your baby cool down by taking off the clothes and keeping the baby in a cool, chilled place. Generally, heat rash disappears after a while. But if the symptoms persist, consult a doctor immediately.

Share