අධික රස්නය නිසා ඇතිවන දහඩිය බිබිලි වළක්වාගන්නේ කෙසේද?

Read this article in English

[wpml_language_selector_widget]

මේ දවස්වල අධික රස්නය නිසා ඔබත් අපහසුතාවයට පත්වෙලාද? මෙනිසා සම මතුපිට ඇති වන දහඩිය බිබිලි, එමගින් ඇතිවන කැසීම සහ සමේ අසාත්මිකතා නිසා ඔබගේ දෛනික ජීවිතයත් පීඩාකාරී වෙලාද? අධික රස්නය ඇති කාල වලදී දහදිය බිබිලි යනු බොහෝ දෙනා මුහුණදෙන ප්‍රශ්නයක්.

දහඩිය බිබිලි මතුවන්නේ ඔබගේ සමේ ඇති දහඩිය පිටකරන කුඩා සිදුරු අවහිර වූ විටයි. සම මතුපිටට පැමිණීමට නොහැකිව මෙලෙස සිර වන දහඩිය ආසාදනය වීමෙන් සම මතුපිට දහඩිය බිබිලි ඇති වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව වැනි උෂ්ණ කලාපීය රටවල් වල දහඩිය බිබිලි ඉතා සුලභ වූවත්, ඉතාමත් ලේසියෙන් දහඩිය බිබිලි ඇතිවීම වළක්වාගන්න පුළුවන්!

දහඩිය බිබිලි වලක්වාගත හැකි ක්‍රම 5ක්!

තද ඇඳුම් වෙනුවට නිදහස් ලිහිල් ඇඳුම් අදින්න

ඔබගේ ඇදුම් තද වන විට ඔබගේ සමට ආශ්වාස කිරීමට ඇති ඉඩ අඩුවෙනවා. මෙමගින් ඔබගේ සමේ ඇති දහඩිය පිටකරන කුඩා සිදුරු තවත් අවහිර වෙනවා. ලිහිල් ඇදුම් මගින් මෙම ප්‍රශ්නය විසදෙන අතර ඔබගේ සමට ආශ්වාස කිරීමට අවශ්‍ය තරම් ඉඩ ඇති නිසා ඔබට දැනෙන රස්නයත් අඩු වෙනවා.

කපු වලින් සාදන ඇදුම් වලින් ඔබට සිසිලසක්!

කපු සහ ලිනන් වැනි ස්වාභාවික රෙදි පිළි වලින් සාදන ලද ඇඳුම් වලට දහඩිය උරා ගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර, මෙම රෙදි සාමාන්‍යයෙන් සිසිලස උරාගන්නා රෙදි ලෙස සැලකෙනවා. මෙනිසා කපු සහ ලිනන් ඇඳුම් වලට ඔබගේ සිරුරේ සිසිලස රදාපවත්වා ගන්නා අතරම ඔබගේ දහඩිය උරා ගැනීමට ද පුළුවන්.

Calamine Lotion වල magic එක!

කැලමයින් තුල ඇති සම සුවපත් කිරීමේ හැකියාව නිසා දැනටත් දහඩිය බිබිලි වලින් පීඩාවට පත්වී ඇති ඔබට මෙය ඉතාමත් සුදුසුයි. දැනටමත් ඇති දහඩිය බිබිලි සුව කරන ගමන්, ඔබගේ සමේ සිසිලස සුරකිමින් නැවතත් දහඩිය බිබිලි ඇති වීම වැලක්වීමට calamine lotion වලට පුළුවන්.

පිරිසිදුකම ඉතාමත් වැදගත්!

අධික රස්නය ඇති කාල වලදී පිරිසිදුව සිටීම ඉතා වැදගත්. දිනපතා හෝ දිනකට දෙවරක් නෑම හෝ ඇග සේදීම මගින් ඔබගේ සිරුර සිසිල්ව තබාගන්න පුළුවන්. එමෙන්ම, හැකිතාක් රස්නය ඇති කාල වල ගමන් බිමන් යාම අඩු කරගැනීම සහ දිනපතා කාර්යභාර්යයන් සවස් වරුවේ කරගැනීම මගින් රස්නය නිසා ඇතිවන අපහසුතා වළක්වාගන්න පුළුවන්.

සිසිල් කෑම ආහාරයට ගන්න

පිපිඤ්ඤා, පැණි කොමඩු වැනි ස්වභාවිකව සිසිල් ආහාර වලින් ඔබගේ සිරුරේ අභ්‍යන්තරව ඇති රස්නය අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙනිසා ඔබගේ සම දහඩිය දැමීම අඩු කරන අතර, දහඩිය බිබිලි ඇති වීම ප්‍රවණතාවයද අඩු වෙනවා. අධික උෂ්ණය ඇති සහ ඉතා සැර ආහාර නිසා ඔබගේ සමේ දහඩිය දැමීම වැඩි වන අතර, රස්නය අධික කාල වලදී මෙම ආහාර අඩුවෙන් භාවිතා කිරීම සුදුසුයි.

දහඩිය බිබිලි යනු, සම නැවතත් සිසිල් වූ පසු ස්වභාවිකව ම නැති වී යන ප්‍රශ්නයකි. නමුත්, දහඩිය බිබිලි වලක්වාගැනීම, එය සුව කිරීමට වඩා ඉතාමත් පහසුයි. කිහිලි යට, ඔබගේ සිරුර නැවෙන ස්ථාන වල සහ ඇඳුමට සම ඇලෙන ස්ථාන වැනි සාමාන්‍යයෙන් අධික ලෙස දහදිය දමන ප්‍රදේශ වල Lacto Powder භාවිතා කිරීමෙන් දහඩිය බිබිලි ඇති වීමේ ප්‍රවනතාවය අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙමගින් දහඩිය උරාගන්නා නිසා ඔබට සැහැල්ලුවෙන් සිටීමටත් පුළුවන්!

සැහැල්ලුවෙන් ජීවත්වන්න – Lacto සමග

Share

How to Prevent Prickly Heat and Heat Rash

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

We have all been through the itchy discomfort of prickly heat at some point. Unseemly bumps on your skin with tiny blisters that makes your day a whole lot worse. Prickly heat and heat rash occurs due to sweat glands that are blocked. The trapped sweat, which cannot reach the surface of the skin to evaporate, then gets inflamed, giving you tiny little blisters and reddish skin which we call heat rash or prickly heat.

Although it’s quite common, especially amongst people who live in tropical countries like Sri Lanka, it is still a very irritating and uncomfortable condition. But, with a few simple steps, you can avoid heat rash and prickly heat!

5 steps to prevent heat rash!

Wear it loose

Tight clothing that does not give your skin room to breathe or does not allow for air circulation is a main reason why heat rash occurs. Choose to wear loose clothes, specially in hot and humid climates. With plenty of room for air to circulate, the probability of heat rash outbreaks will be significantly lower.

Cotton to the rescue

Natural fibers such as cotton or even linen have sweat absorbent properties, as well as being fabrics that “breathe”. This means that the fabric will allow for air circulation and absorb your excess sweat, keeping your body cool and sweat glands unblocked.

Magic of Calamine lotion

This is especially effective if you are already suffering with heat rash and prickly heat. Applying calamine lotion will help soothe your skin, relieving you of the rash and the discomfort. The healing properties of Calamine allows for this, and is a long-term solution for people who suffer with chronic heat rash.

Cleanliness matters!

When it’s especially hot and humid, be sure to keep yourself clean with frequent showers and baths. It is important to maintain the cleanliness of your skin when you know you will sweat a lot, to keep your sweat glands unclogged. Also, avoid the sun and the heat when it is hot and humid. Be sure to stay where its cooler, or in a place with air conditioning to avoid prickly heat.

Eat cool

Food and snacks that naturally cool your system such as watermelon, cucumber etc. can help avoid heat rash from the inside, by reducing the sweating. Avoid hot and spicy food that make you sweat, especially in the heat!

Heat rash generally disappears on its own when your body cools down. But, when it comes to heat rash, prevention is always better than cure. Its much easier to avoid the discomfort than to find a way to treat it. On hot and humid days, don’t forget to use a soft powder such as the Lacto Prickly Heat powder in areas that sweat a lot such as your under arms, and in places where the skin creases or where your clothes fit tightly. This will absorb the excess sweat, keeping your sweat glands unclogged.

Be comfortable, always!

Share