අත් – පා – මුඛ රෝගය (Hand – Foot and Mouth Disease) කියන්නේ මොකක්ද?

THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

[wpml_language_selector_widget]

කුඩා දරුවන් අතර ශ්‍රී ලංකාවේ මේ දවස්වල බහුලව පැතිරී යන රෝගයකි මේ අත් – පා – මුඛ රෝගය. නැතිනම් Hand – Foot and Mouth Disease. බොහෝ විට ළඳරුවන් හට සහ කුඩා දරුවන්ට වැළදෙන මෙම රෝගය, අත් – පා – මුඛ රෝගය ලෙස හදුන්වන්නේ, අත් , පා සහ මුඛය තුල ඇති වන කුඩා අවර්ණ බිබිලි මෙම රෝගයේ මූලික ලක්ෂණයක් වන නිසායි.

මොකක්ද මේ අත් - පා - මුඛ රෝගය?

මෙය සාමාන්‍ය වශයෙන් බෝවන සුළු වෛරසයක් වන අතර , පැතිරී යන්නේ කුඩා දරුවන්ගේ සෙම, කෙල සහ සමෙන් පිටවන ද්රාවනයන් ගෙනි. මුලදී මද උණ ගතියකින් ආරම්භ වන මෙම ආසාදනය නිසා, කම්මුල් තුල, විදුරුමස් මත, අත්ල මත, ඇඟිලි වල සහ යටි පතුලේ කුඩා අවර්ණ බිබිලි ද ඇති වේ. මෙම බිබිලි නිසා බොහෝ විට වේදනා තත්වයක් ද ඇති වේ. දින 7 – 10 ක් තුල මෙම රෝග ලක්ෂණ සාමාන්‍යයෙන් පහව යයි.

අත් - පා - මුඛ රෝගය ඇති දරුවෙකු රැක බලා ගන්නේ කොහොමද?

ඔබගේ දරුවාට අත් – පා – මුඛ රෝගය වැළදී ඇති බවට ඔබට සැක සහිතයි නම්, අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ දරුවා වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමු කරන්න. මෙයට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරය , දරුවාගේ රෝග ලක්ෂණ අනුව ලබා දෙන නිසා වෛද්‍ය උපදෙස් අනිවාර්ය වේ. සම මත ඇතිවන බිබිලි තත්වය සහ එනිසා ඇතිවන වේදනාව සමනය කිරීමට , වෛද්‍යවරුන් අනුමත කරන්නේ සමට මෘදු, සිසිලස දෙන , කැලමයින් සහ විච් හේසල් සහිත (Lacto Calamine වැනි) ලෝෂන් වර්ගයකි. මෙම බිබිලි නිසා ඇති වන ලප කැළැල් අවම කිරීමටද මෙවැනි ලෝෂන් වර්ගයක් උපකාරී වෙයි.

අත් - පා - මුඛ රෝගයෙන් ඔබගේ දරුවා ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද?

මෙය වෛරසයක් නිසා, අත් – පා – මුඛ රෝගයෙන් ඔබගේ දරුවා ආරක්ෂා කිරීමේ පළමු පියවර වන්නේ නිසි ලෙස සනීපාරක්ෂාවට මුල් තැන දීමයි. පොදු ස්ථාන සහ පොදු වැසිකිලි භාවිතා කිරීමෙන් පසු, දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් අනිවාර්යයෙන්ම අත සේදිය යුතු අතර, ඔබේ දරුවාට අත් – පා – මුඛ රෝගය ඇතැයි සැක සහිත නම් පෙරපාසැල්/පාසැල්/දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වෙත යැවීමෙන් වළකින්න.
සාමාන්‍යයෙන් එක වරක් අත් – පා – මුඛ රෝගය වැළඳීමෙන් පසුව නැවත ආසාදනය වීමේ හැකියාව බෝ අඩුයි. නමුත්, මෙය වැලඳීම දරුවාට ඉතා අපහසු අත්දැකීමක් වන අතර, මෙම රෝගය වලක්වාගැනීමට නිතරම සනීපාරක්ශාවට මුල් තැන දීමට අමතක කරන්න එපා.

Written by Shana

Share

Dealing with Hand – Foot and Mouth Disease

මෙම ළිපිය සිංහලෙන් කියවන්න

[wpml_language_selector_widget]

Does your little one suddenly have angry red blisters inside the mouth, and on the skin of the hands and feet? Do these leave them uncomfortable and sometimes screaming in pain?

Hand, Foot and Mouth disease has recently made a recurrence in Sri Lanka, and we are seeing a lot of reported cases around the country. Mainly affecting toddlers and children, the Hand, Foot and Mouth disease can also be contracted by adults, yet very rarely.

What is this Hand, Foot and Mouth disease?

Hand, Foot and Mouth disease is a moderately contagious viral infection, which is spread by direct contact from person to person. It’s known to begin with a mild fever, followed by small red spots in the insides of the cheeks, gums and sides of the tongue. At the same time, rashes will also develop on the palms, fingers and soled of the feet. These will last between 7 – 10 days, and will then disappear, with no recorded complications.

How to manage Hand, Foot and Mouth disease?

The treatment for hand, foot and mouth disease is based on the symptoms, and it is strongly advised to consult a pediatrician if the symptoms such as spots in the mouth and rashes in hand and foot are visible in the child. However, it is medically recommended to use a cooling lotion, with soothing ingredients such as witch hazel and calamine (Such as Lacto Lotion) to manage the rashes on the skin. The lotion will also help in avoiding scarring of skin and itchiness.

How to avoid Hand, Foot and Mouth disease?

Being a viral infection, that is spread from person to person, hygiene is crucial in avoiding Hand, Foot and Mouth disease in children. It is recommended for children and care givers to frequently wash their hands, specially after visiting public spaces an using public transport. It is also advised not to let children have close contact with other children who are suspected to have Hand, Foot and Mouth disease, such as hugging, and sharing utensils etc. If, your child is suspected to have Hand, Foot and Mouth disease, it is recommended that the child is kept home away from school and public areas until the symptoms wear off, to avoid transmission.

Children generally become immune towards Hand, Foot and Mouth disease after the first infection, yet find it a very uncomfortable disease to have if infected. It is advised, always, to focus on effective hygiene practices for your children to keep them safe from such viral infections.

 

Written by Shana

Share