මොකක් ද මේ හිරු මුදුන් වෙනවා කියන්නේ?

පෘතුවිය සුර්යා වටා පරිභ්‍රමණය වන්නේ අංශක 23.5 ක ආනතියක් ඇතිවයි. ඒ නිසා පෘතුවියේ අක්ෂයට අංශක 23.5 ක් උතුරින් සහ අංශක 23.5 ක් දකුණින් පවතින නිවර්තන රේඛා අතර මැද පිහිටි රටවල් හිරුට ආසන්නයේම අවුරුද්ද පුරාවටම පිහිටා තිබෙනවා. පෘථිවියේ ගමන් මග වෙනස් වන ආකාරයට අවුරුද්දට දෙවතාවක් මෙම රටවල් හිරුට ඉතාමත් ආසන්න වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි හිරු මුදුන් වීමේ අවස්ථාව උදා වෙන්නේ.

අපේ ශ්‍රී ලංකාවත් මෙම කලාපයේ සමකයට ආසන්නව පවතින නිසා අපිට හිරු මුදුන් වීම මාර්තු/අප්‍රේල් මාස අතරතුර සහ අගෝස්තු/සැප්තැම්බර් අතරතුර සිදු වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට මේ දවස්වල දැඩි රස්නයක් දැනෙන්නේ. නමුත් මෙහි විශාලම බලපෑම වන්නේ ඔබේ සමටයි. ඒ අහිතකර කිරණ වල බලපෑමද ඒ සමගම වැඩිවන නිසා. අහිතකර කිරණ වලින් ඔබ ආරක්ෂා නොවුනොත් සම රැලි වැටීම, සම වියපත් වීම පමණක් නොවෙයි මෙලනෝමා වැනි සමේ පිළිකා තත්ත්ව ඇතිවීමට පවා පුළුවන්.

හිරු මුදුන් වීම සොබාදමේ අපුරු සංසිද්ධියක් වුනත් ඉන් ආරක්ෂා වීමට අමතක නොකරමු.

Share

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn